وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تلاش جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

تلاش جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

دفاع جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

 

جنیفر لوپز بعد از ازدواجش با بن افلک ادعا کرد که نام رسمی و خانوادگی او از این پس جنیفر افلک است.

 

اما برای کسانی که جنیفر لوپز – Jennifer Lopez  را یک زن توانمند و مستقل می دانستند شاید انتخاب و گرفتن فامیلی اش از بن افلک – Ben Affleck کمی بد به نظر می رسید.

 

به همین خاطر جنیفر تصمیم گرفت یک بار برای همیشه در این مورد، واضح و روشن صحبت کند.

 

جنیفر لوپز - Jennifer Lopez ، بن افلک - Ben Affleck ، دفاع جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

 

در یک مصاحبه این خواننده در مورد انتخاب فامیلی همسرش برای خودش صحبت کرد.

 

او گفت “مردم هنوز به من می گویند جنیفر لوپز اما اسم قانونی من خانم افلک هست زیرا ما به هم ملحق شدیم و با هم زن و شوهر هستیم.”

 

Jennifer Lopez and Ben Affleck

 

ظاهرا بعضی افراد موضع فمینیستی جنیفر را مورد بحث قرار دادند و حتی پیشنهاد دادند که افلک باید اسمش را به بن لوپز تغییر می داد.

 

اما تصور آن هم برای جنیفر اشتباه به نظر می رسید. او گفت “نه این خیلی مرسوم نیست و هیچ چیز عاشقانه ای در آن وجود ندارد.”

 

Jennifer Affleck and Ben Affleck ، دفاع جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

 

در واقع جنیفر لوپز – Jennifer Lopez بسیار سنتی است مخصوصا در مورد ازدواج و می خواست همه چیز را درست و به نحو احسن انجام دهد.

 

او گرفتن نام خانوادگی همسرش را برای خودش یک کار قدرت بخش می داند. او در این مورد گفته “این یک حرکت قدرتی است.

 

می دانید منظورم چیست؟ من کنترل زندگی و سرنوشت خود را بسیار در دست دارم و به عنوان یک زن احساس قدرت می کنم.”

 

من کنترل زندگی و سرنوشت خود را در دست دارم ، زن قدرتمند

 

او در آخر گفت “من هنوز هم فکر می کنم این یک رفتار عاشقانه است و برای هم سنت و عشق را به همراه دارد.”

 

رفتار عاشقانه ، هم سنت و عشق ، دفاع جنیفر لوپز برای گرفتن نام خانوادگی از همسرش

 

اگر چه بن افلک – Ben Affleck اصرار دارد که ازدواجشان بسیار سنتی است.

 

این دو پرنده عاشق ارتباط بسیار عمیقی با هم دارند و با هم دیگر یک تاتوی مشابه روی بدنشان انجام داده اند.

 

دو پرنده عاشق با یک تاتوی مشابه روی بدنشان ، جنیفر افلک و بن افلک

 

امیدوارم تمام زن و شوهرها چنین رابطه عاشقانه ای را با هم تجربه کنند.