اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی (تصاویر)

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی (تصاویر)

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی

 

به گزارش ایران ناز در حالیکه سخنان جنجالی احسان علیخانی در برنامه سه ستاره جنجال زیادی به پا کرده و حتی توضیحات احسان علیخانی در این باره و لزوم احترام به نظر شهرام آذر به عنوان استاد پیشکسوت ، نتوانسته از ناراحتی طرفداران محسن چاووشی بکاهد ، محسن چاووشی به این اظهارات واکنش نشان داد.

 

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی (تصاویر)

 

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی (تصاویر)

 

شایان ذکر است مدتی قبل احسان علیخانی در برنامه سه ستاره اظهار کسی کسی را میتوان خواننده نامید که به صورت زنده میخواند .

 

محسن چاووشی با انتشار این تصاویر در اینستاگرامش نوشت :

 

مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبري نيست که نيست

 

حرفهای جنجالی محسن چاوشی به احسان علیخانی (تصاویر)

 

رفتارهاي اجتماعي بخشي از هويت دروني آدم هاست که در گذر زمان ردي از آنها در تاريخ مي ماند. پاک کردن آنها از ذهن آدمها غيرممکن و ساختن ذهنيت مثبت (با وجود همه اشتباهات و ضعف هاي گاه و بي گاه)، مهم ترين بخش از رسالت آدم هايي ست که جريان هاي اجتماعي از خروجي آنها اتفاق مي افتد.

 

احسان عليخاني يکي از آن آدم هايي ست که ناخواسته اشتباهاتي را داشته که سوء تفاهماتي را باعث شده است. ولي جريان هاي خيرخواهانه احسان، از اتفاقاتي ست که هميشه خواهد ماند .روزهاي انتهايي سال را به کام هم وطنان مان تلخ نکنيم و با هم، براي هم لبخند به بار آريم.

 

کام تان عسل ( پُست موقت )