اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

اولین رونمایی فیلم کوتاه «خداحافظ المپیک» با حضور هنرمندان، ورزشکاران و اصحاب رسانه در پردیس سینمایی مگامال برگزار شد.

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک

 

حضور هنرمندان در اکران فیلم خداحافظ المپیک