وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حقایق جالب و عجیب درمورد بینی که نمی دانستید

حقایق جالب و عجیب درمورد بینی که نمی دانستید

حقایق عجیب و جالب درمورد بینی که نمی دانستید

 

بینی عضوی از صورت است که برای بویایی و تنفس ضروری و جالب است بدانید حقایق جالب در مورد بینی وجود دارد که شاید ندانید.

 

حقایق عجیب و جالب درمورد بینی که نمی دانستید

 

درحالی که همه این موضوع را می دانند اما حقایق جالبی درمورد آن وجود دارد که با خواندن آنها شگفت زده می شوید.

 

1. بینی می تواند هزاران رایحه مختلف را تشخیص دهد

 

بینی می تواند هزاران رایحه مختلف را تشخیص دهد

حقایق جالب درمورد بینی

 

درحالی که این موضوع کاملا شناخته شده است که بینی مسئول حس بویایی ماست اما این مورد را کمتر کسی می داند که بینی نسبت به بوها بسیار حساس است.

 

یک انسان معمولی می تواند هزاران رایحه و عطر را تشخیص دهد.

 

برخی از مطالعات نشان می دهد که بینی انسان می تواند بیش از یک تریلیون بو را تشخیص دهد.

 

2. در جاذبه جنسی نقش مهمی دارد

 

در جاذبه جنسی نقش مهمی دارد ، حقایق جالب و عجیب درمورد بینی که نمی دانستید

 

وقتی با فردی که دوستش دارید ملاقات می کنید بدن شما و بدن او یک ماده شیمیایی آزاد می کند که بینی نقش مهمی در کمک کردن به شما در تشخیص این ماده شیمیایی ایفا می کند.

 

می توان ادعا کرد که بدون بینی، ما در تشخیص این ماده شیمیایی مشکل خواهیم داشت.

 

3. در حس چشایی نقش مهمی دارد

 

در حس چشایی نقش مهمی دارد

حقایق عجیب درمورد بینی

 

بینی نقش مهمی در درک چشایی از طریق حس بویایی دارد.

 

بینی با تشخیص عطرهای منتشر شده هنگام خوردن یا نوشیدن بر طعم تاثیر می گذارد.

 

این عطرها به گیرنده های بویایی در حفره بینی می روند و در آنجا با سیگنال های چشایی زبان ترکیب می شوند.

 

هنگامی که سرماخوردگی یا گرفتگی بینی داریم و توانایی ما در بویایی مختل می شود، منجر به از بین رفتن حس چشایی نیز می شود.

 

4. بینی به تشخیص خطر کمک می کند

 

بینی به تشخیص خطر کمک می کند ، حقایق جالب و عجیب درمورد بینی که نمی دانستید

 

بینی علاوه بر حس بویایی به تشخیص تهدیدات احتمالی نیز کمک می کند.

 

انسان ها بوهای خاص مرتبط با خطر مانند بوی دود، غذای فاسد یا مواد شیمیایی سمی را تشخیص می دهند.

 

این توانایی ذاتی می تواند به ما در خطرات احتمالی هشدار دهد و به ما کمک کند تا در چند ثانیه تصمیماتی برای محافظت از خود و دیگران بگیریم.

 

5. در حافظه و احساسات نقش دارد

 

در حافظه و احساسات نقش دارد

دانستنی های جالب درمورد بینی

 

اغلب گفته می شود برخی رایحه ها خاطرات و احساساتی را در ما تداعی می کنند و شواهد علمی در این رابطه وجود دارد.

 

پیاز بویایی که مسئول پردازش بوهاست ارتباط نزدیکی با سیستم لیمبیک مغز دارد و احساسات و خاطرات را کنترل می کند.

 

این رابطه نزدیک بین بو، احساس و حافظه ثابت می کند که چرا رایحه های خاص واکنش هایی را ایجاد می کنند و ما را به گذشته برمی گردانند.