اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

مجموعه : دانستنی ها
حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

ما شاید به کارها و وسایل روزمره و معمولی توجه چندانی نداشته باشیم اما وقتی با چشمان باز به آنها نگاه می کنیم حقایق عجیبی در آنها نهفته است.

 

در این مقاله از سایت علمی ایران ناز حقایق شگفت انگیزی درمورد وسایل معمولی و رایجی که هر روز می بینیم بیان کرده ایم.

 

1. سوراخ های روی کراکر و نان خشک بنا به دلیلی وجود دارد

 

سوراخ های روی کراکر و نان خشک ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

وجود این سوراخ ها به دلیل پخت و بخار است. این سوراخها باعث می شوند حین پخت، بخار از آنها عبور کند و از ایجاد حباب و خراب شدن نان جلوگیری می کند.

 

2. روی بعضی خیارها مثل توت فرنگی دانه هایی وجود دارد

 

خیار خاردار ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

دانستنی های جالب و حقایق عجیب

 

این خیارها از یک گیاهی که دارای یک تخمک است رشد می کند بنابراین دانه هایی روی آن به وجود می آید درحالیکه تمشک ها از چند گیاه درست می شوند که هر کدام از آنها دانه های خودش را رشد می دهد.

 

3. فیل تنها پستانداری است که نمی تواند بپرد

 

فیل نمی تواند بپرد ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

دلیل این موضوع این است که پاهای فیل ها نسبت به پستانداران دیگر متفاوت است. پاهای آنها خاصیت ارتجاعی ندارد.

 

4. رنگ نرمه گوش مرغ ها مشخص می کند چه رنگ تخم مرغی می گذارند

 

رنگ تخم مرغ ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

مرغ هایی که نرمه گوششان سفید است تخم مرغ های سفید می گذارند. درحالی که آنهایی که نرمه گوششان مشکی است تخم مرغ های قهوه ای می گذارند.

 

5. پاک کن ها به صورت دستی عمل نمی کنند

 

پاک کن ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

مدادها روی کاغذ از خودشان علامتی می گذارند زیرا سرب و گرافیت موجود در آنها با بافت کاغذ فعل و انفعالی انجام می دهد.

 

وقتی پاک کن روی کاغذ مالیده می شود، اجزای پاک کن چسبنده است و گرافیت مداد را جمع می کند. بنابراین این یک فعل و انفعال شیمیایی است نه یک کارِ دستی.

 

6. بوی نم باران را به دلیلی متوجه می شویم

 

بوی نم باران ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

باکتری ها، گیاهان و رعد و برق همه اینها در بوی نم باران دخیل هستند و باعث می شوند ما بوی نم باران را متوجه شویم.

 

7. دانه های قهوه دانه های واقعی نیستند

 

دانه های قهوه ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

دانستنی ها و حقایق عجیب

 

دانه های قهوه از میوه قهوه که یک دانه قرمز یا زرشکی است و روی درخت رشد می کند به وجود می آید. دانه قهوه داخل میوه قرمز و پرآب قهوه است.

 

8. وقتی بیدار می شویم احساس سرما می کنیم

 

کف دست ، احساس سرما ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

 

دمای بدن ما در حین خواب پایین می آید و تا چند ساعت بعد از بیدار شدن هم به دمای نرمال نمی رسد.

 

9. موزها رادیواکتیو هستند

 

موزها رادیواکتیو هستند ، اکتیویته ، حقایق عجیب و جالب درمورد چیزهای معمولی

حقایق عجیب و جالب

 

درحالیکه پتاسیم یک ماده مغذی حیاتی برای انسان است حجم بالای آن برای انسان مضر است. موز یک منبعی است که در معرض تشعشعات قرار دارد.