وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

حکم اعدام حمید صفت صادر شد ( عکس)

 

به گزارش ایران ناز حمید صفت خواننده مشهور ایرانی که برای دفاع از مادرش با شوهر مادرش درگیر شده بود به جرم قتل همسر مادرش به قصاص محکوم شد.

 

حمید صفت خواننده رپ که به اسفندماه سال گذشته به اتهام قتل همسر مادرش در دادگاه محاکمه شده بود به قصاص محکوم شد.

 

 

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

 

در دادگاه سهیل یکی از فرزندان قربانی در جایگاه ویژه دادگاه قرار گرفت و گفت: من از حمید به اتهام مباشرت در قتل پدرم و از مادرش به اتهام معاونت در قتل شکایت دارم.

 

قاضی گفت: مادر حمید از این اتهام تبرئه شده است که سهیل گفت : پدرم 10 سال با حمید و مادرش زندگی می کرد. حمید از بیماری پدرم مطلع بود و به همین خاطر برای او درخواست قصاص دارم.

 

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

 

قاضی گفت: یکی از برادرانت به نام توماس که در خارج از کشور است درخواستی را مطرح نکرده است .او احتمالاً به قوانین حقوقی ایران آگاهی ندارد. آیا حاضرید سهم دیه او را بدهید که سهیل گفت: بله حاضرم دیه را بپردازم تا حمید قصاص شود.

 

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

 

قضات دادگاه پس از مشورت و با توجه به مدرک های موجود در پرونده، حمید صفت را مستحق مرگ دانسته و وی را به قصاص محکوم کردند.

 

نخستین جزئیات از دادگاه حمید صفت:

 

یکی از فرزندان مقتول که در دادگاه حاضر بود: من درخواست قصاص دارم. متهم و مادرش با پدر من 10 سال زندگی می‌کردند.

 

آنها می‌دانستند پدر من بیماری قلبی دارد و حالش خوب نیست. من گذشت نمی‌کنم. حاضرم سهم دیه دیگر برادرم را هم که در ایران نیست، بپردازم.

 

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)

 

حمید صفت، متهم: روز حادثه من در خانه مادرم و هوشنگ بودم که جروبحثی پیش آمد. هوشنگ به سمت آشپزخانه رفت و من فکر کردم می‌خواهد چاقو بردارد، به‌همین‌خاطر یک لیوان را که روی میز بود، زمین انداختم و شکستم. من اصلا گلدان پرت نکردم و گفته‌های نماینده دادستان در جلسه قبل را قبول ندارم

 

من برای هوشنگ احترام زیادی قائل بودم، با او زندگی کرده بودم و به‌هیچ‌وجه به‌عمد به او آسیبی وارد نکردم. در زمان درگیری هم ضربه‌ای به او نزدم.

 

حکم اعدام حمید صفت صادر شد (عکس)