وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد!

ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد!

ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد!

 

رفتن از یک خانواده معمولی و از مجری تلویزیون تبدیل به ملکه شدن؛ داستان لتیسیا اورتیس – Letizia Ortiz Rocasolano ملکه اسپانیا است. داستانی که شبیه آنچه که ما در کتاب ها و فیلم ها خوانده ایم و دیده ایم است. اما این داستان او واقعی است.

 

او در یک خانواده از طبقه متوسط به دنیا آمد

 

لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz Rocasolano ملکه اسپانیا

 

درست مثل داستان سیندرلا، زندگی ملکه لتیسیا – Queen Letizia of Spain هیچ ربطی به سلطنت و پادشاهی نداشت.

 

لتیسیا در سال 1972 در یک خانواده روزنامه نگار و پرستار به دنیا آمد و پدربزرگش یک راننده تاکسی معمولی بود.

 

بعدها او تصمیم گرفت شغل پدرش را به عنوان روزنامه نگار دنبال کند.

 

لتیسیا اورتیس – Letizia Ortiz یک روزنامه نگار موفق شد

 

لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz یک روزنامه نگار موفق بود

ملکه شدن مجری زیبای تلویزیون

 

لتیسیا لیسانس و فوق لیسانش را در شاخه های مختلف روزنامه نگاری گرفت.

 

بعد از آن در چندین دفتر بزرگ رسانه در اسپانیا کار کرد و در شغلش بسیار موفق بود.

 

او قبل از اینکه پادشاه اسپانیا را ببیند ازدواج کرده بود

 

ملیکه لتیسیا در کنار همسر سابق خود

 

قبل از دیدن فلیپه؛ پادشاه اسپانیا، لتیسیا با آلونسو گررو پرز یک نویسنده و معلم ادبیات ازدواج کرده بود. ازدواج آنها زیاد طول نکشید.

 

راهی که لتیسیا و فلیپه همدیگر را دیدند مثل داستان فیلم ها بود

 

مراسم ازدواج لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه - Felipe VI of Spain

داستان مجری زیبای تلویزیون

مراسم ازدواج لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه - Felipe VI of Spain ، ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد

 

در سال 2002 لتیسیا هنوز در یکی از کانال های تلویزیون اسپانیا کار می کرد و هرگز تصور نمی کرد که زندگی اش تغییر کند.

 

پادشاه فلیپه – Felipe VI of Spain چند تا از گزارش های او را دید و عاشقش شد.

 

فلیپه از دوست روزنامه نگارش خواست که آنها را به یکدیگر معرفی کند و از آنجا بود که داستان عاشقانه آنها شروع شد.

 

آنها در سال 2003 نامزد و در سال 2004 با هم ازدواج کردند و درحال حاضر 18 سال است که آنها با هم زندگی می کنند.

 

لتیسیا اورتیس – Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه – Felipe VI of Spain صاحب دو دختر هستند

 

دو دختر لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه - Felipe VI of Spain

 

لتیسیا به خاطر بسیاری چیزها ازجمله استایلش مورد تحسین قرار گرفت

 

لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz ، ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد

 

لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه - Felipe VI of Spain

 

لتیسیا اورتیس - Letizia Ortiz و پادشاه فلیپه - Felipe VI of Spain

 

لتیسیا میلیون ها طرفدار دارد که به خاطر بسیاری چیزها ازجمله استایلش او را تحسین می کنند.

 

مردم لتیسیا را بخاطر استایلش تحسین می کنند ، ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد

 

لتیسیا میلیون ها طرفدار دارد ، ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد

 

لتیسیا میلیون ها طرفدار دارد ، ماجرای خانم مجری تلویزیون که ملکه شد