داوطلب کنکور ۱۷ نفر را به کرونا مبتلا کرد (فیلم)

داوطلب کنکور ۱۷ نفر را به کرونا مبتلا کرد (فیلم)

داوطلب کنکور ۱۷ نفر را به کرونا مبتلا کرد (فیلم)

 

به گزارش ایران ناز کنکور کارشناسی ارشد که گفته میشد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگار شده است درد سر ساز شد !

 

صحبت‌های دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی را می‌شنوید: یک داوطلب کنکور کارشناسی ارشد ۱۷ نفر از اطرافیان خود را مبتلا به کرونا کرد!

 

 

 

آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ کشور در نوبت صبح روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، جمعه ۱۷ مرداد ماه و شنبه ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

 

در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ نفر ثبت نام کردند که ۳۴۴ هزار و ۵۵۸ نفر زن و ۳۴۹ هزار و ۸۵۹ نفر مرد بودند.