5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن – Sophia Loren

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن – Sophia Loren

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن – Sophia Loren

 

بازیگر پیشکسوت و سرشناس هالیوود سوفیا لورن، با استعداد و زیبایی همیشگی اش تماشاچی های زیادی را شیفته خود کرد.

 

به عنوان یک بازیگری که پنج بار برنده گلدن گلوب شده است، تاثیر ماندگاری در صنعت سرگرمی گذاشته است.

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

او حتی در سن 88 سالگی روح جوانی و انرژی زیادی دارد. اولین و مهمترین درسی که او تاکید می کند اهمیت شادی درونی و اعتماد به نفس است.

 

وقتی او به آینه خیره می شود، به دنبال زیبایی نیست. درعوض آنچه که برای او اهمیت دارد احساس درونی، رضایت و سلامتش است.

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

او در یکی از مصاحبه هایش عنوان کرد که بسیار جوانتر از سنش احساس می کند و گفت “گاهی اوفات باور نمی کنم. فکر می کنم 20 سالم است.”

 

ارتباط نزدیک با فرزندان و نوه هایش عامل مهم بعدی در زندگی رضایت بخش و مفیدش است.

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

اگرچه او در سوئیس زندگی می کند درحالیکه خانواده اش در جای دیگری ساکن هستند. لورن از تکنولوژی برای ارتباط با خانواده اش استفاده می کند.

 

یکی دیگر از درسهایی که از زندگی لورن می گیریم تمرین مثبت نگری و دوری از منفی نگری است. او از روند طبیعی پیر شدن استقبال می کند.

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

سوفیا لورن با از دست دادن همسرش، کارلو پونتی – Carlo Ponti برای بیش از یک دهه پیش، واقعیت های بدیهی زندگی را پذیرفت.

 

اگرچه او درطول این دوران غم عمیقی را تجربه کرد اما پذیرفت که هیچ کس نمی تواند به طور کامل بر چنین احساسی پیروز شود و این هم جزئی از سفر زندگی است.

 

راز جوان ماندن لورن عشق او به کارش است. او بازیگری را به عنوان بخشی از زندگی و رسالتش می داند.

 

به همین خاطر بازنشستگی در افق فکری لورن جایی ندارد. او با لبخند همیشگی اش گفت “سوفیا لورن برای همیشه!”

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

وقتی درمورد احساس عدم اعتماد به نفس و خود کم بینی از او پرسیدند او اعلام کرد که چنین احساساتی را تجربه کرده اما به سرعت به خودش یادآوری کرده که قوی بماند، به سوی جلو حرکت کند، از اشتباهاتش درس بگیرد و پیروزی و موفقیت را در آغوش بگیرد.

 

5 درس مهم از زندگی سوفیا لورن - Sophia Loren

 

دیدگاه و نگرش مثبت او، تاکید او بر شادی درونی و تعهد کارش چند عاملی است که باعث موفقیت و روح جوان او شده است.