اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

خودکشی جنجالی و دسته جمعی 913 نفر با هم در روستایی به نام گویان. این خبر حاوی تصاویر آزار دهنده و وحشتناک است.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

درادامه نگاهی داریم به علت و جزئیات بیشتر این خودکشی دسته جمعی که خبری تکان دهنده در جهان بود. و چکیده ای از بیان علل خودکشی در ایران و جهان.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

 جریان این خودکشی بسیار ترسناک و دلهره آور است. مردم یک روستا همه با هم خودکشی کردند و بعد از آن چیزی که در روستا دیده می شد فقط جسد بود.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

به گزارش ایران ناز در جمهوری گویان جيم جونز، رهبر مردمى كشاورزان و كارگران مزرعه را دعوت كرد كه همگى در مزارع كشاورزى خود و به صورت دسته جمعى خودكشى كنند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

بيشتر مردم در اين خودكشى دسته جمعى شركت كردند و كسانى كه حاضر نشدند به اين كار تن دهند يا با تفنگ هدف قرار گرفته و مجبور شدند. ديگر كسانى كه امتناع كردند در كنار آنها شليك شد تا بترسند و قرص سم را بخورند. در اين مراسم اسفبار حدود 913 نفر كشته شدند كه 276 تن از آنان كودك بودند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

با توجه به نزدیک شدن روز جهانی پیشگیری از خودکشی که 10 سپتامپر است بر آن شدیم مروری داشته باشیم بر اسفناک ترین خبر قرن و خودکش دسته جمعی 913 نفر در روستای گویان.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

10 سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام‌گذاری شده است؛ در این راستا انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی (IASP)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فدراسیون جهانی بهداشت روان (WFMH) برای میزبانی روز جهانی پیشگیری از خودکشی همکاری می‌کنند و در سراسر دنیا این ماه (سپتامبر)، ماه آگاهیِ ملی و بین‌المللی در رابطه با پیشگیری از خودکشی است.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

در حالی که پیشگیری از خودکشی در تمام سال از اهمیت برخوردار است، اما این ماه، زمانِ اختصاصی را برای جمع شدن با شور و اشتیاق جمعی برای صحبت پیرامون یک موضوع دشوار فراهم می‌کند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

چراکه در این میان همه ساله هزاران نفر در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری دیگر نیز تحت تأثیر مرگ آنها قرار می‌گیرند لذا نمی‌توان از تاثیر پدیده خودکشی چشم پوشید.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

خودکشی نتیجه همگرایی عوامل ژنتیکی، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر عوامل خطرزا است و افرادی که جان خود را می‌گیرند، نمایانگر یک گروه ناهمگن با تأثیرات علیتی منحصر به فرد، پیچیده و چند وجهی هستند. چنین ناهمگنی، چالشهایی را برای متخصصان پیشگیری از خودکشی به وجود آورده است.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

این خبر و رویداد وحشتناک هر چند مربوط به سال 1978 می باشد اما مرور خبرها این رویداد وحشتناک را هیچ گاه از یاد مردم حذف نکرد.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

جيم جونز رهبرى مذهبى _ مردمى و كاريزماتيك بود كه معبد مردم را با گرايشات مذهبى پايه گذارى كرد. در سال هاى 1950 در ايندياناپوليس عده زيادى به او توجه كرده و به سراغ او آمدند. عمده سخنان او عليه تبعيض نژادى بود و از همين جهت بيشتر سياهپوستان آمريكا به اين عقيده جلب شده

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

و از پيروان پروپاقرص و جدى او به حساب مى آمدند. جونز از باورهاى دينى اين طور بهره مى برد كه بايد مردم به يك گرايش مطلق برسند و سعى مى كرد در راه ترويج افكار خود از تمام مضامين و باورهاى مردمى استفاده كند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

در سال 1965 جونز به همراه گروه خود به كاليفرنياى شمالى حركت كردند و در ناحيه مايوكيا، ساكن شدند. جونز بر اين انديشه بود كه عقايد خود را گسترش دهد و جماعت بيشترى را به طرفدارى از خود دعوت كند. پس از چند سال سكونت در آن منطقه در سال 1971 بار ديگر همراهان و پيروان خود _ كه اكنون تعداد آنها بيشتر شده بود _ را برداشته و به سان فرانسيسكو رفت.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

در سال هاى 1970 كليساى جونز با اتهامات زيادى مواجه شد از جمله اين كه در روش مذهبى خود از رفتارهاى غيرانسانى و خارج از قاعده استفاده مى كند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

جونز كمى زياده روى كرد و در تعاليم خود از تنبيه بدنى نيز بهره مى گرفت. بيشترين اتهاماتى كه به او مطرح بود عبارت بودند از آزار و اذيت فيزيكى به پيروان و حداكثر آزار و اذيت ياد شده نسبت به كودكان.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

جونز مبالغ زيادى را نيز به عنوان كمك و اعانه دريافت مى كرد كه منشاء بسيارى از اين پول ها مشخص نبود و اتهام اختلاس و فساد مالى نيز متوجه او شد. جونز بر اين عقيده بود كه از سوى مقامات تحت اتهام است چرا كه آنها از او مى ترسند و از قدرت گرفتن بيشتر از پيش او در هراسند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

با بالا گرفتن اين اتهامات در سال 1977 طرفداران خود را جمع كرد و به سوى آمريكاى جنوبى راه افتاد. جونز خيلى عقيده داشت كه در آمريكاى شمالى بماند و از پتانسيل مردمى استفاده كرده و قدرت خود را افزايش دهد ولى در جايى كه امكان داشت او را تحت تعقيب قرار دهند ديگر امكان ريسك نداشت.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

همگى راهى آمريكاى جنوبى شده و در گویان ساكن شده و منطقه اى مسكونى به همراه مزارع كشاورزى واقع در جنگل هاى گویان برپا كرده و آن را به افتخار جونز، جونز تاون (شهر جونز) ناميدند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

يك سال بعد، برخى از كسانى كه پيش از اين عضو گروه جونز بوده و آن را ترك كرده بودند، به سراغ «لئو رايان» نماينده دموكرات كنگره رفته و از او خواستند عده اى را براى تحقيق درباره نحوه زندگى جونز تاون به اين شهر اعزام كند.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

در 17 نوامبر 1978 رايان عده اى از ناظران و خبرنگاران را برداشته و به اين شهر رفت. در روز اول همه چيز به نظر خوب و عادى مى رسيد اما روز پس از آن و در حالى كه رايان و گروه او قصد خروج داشتند، عده اى از افراد گروه مخفيانه به سراغ رايان آمده و از او خواستند تا كمك كند آنها از گویان خارج شوند.

 

وقتى جونز اين خبر را شنيد برآشفت و يكى از محافظان او با چاقو به رايان حمله كرد. رايان بدون آسب مخمصه را ترك كرد ولى جونز افراد گروه خود را فرستاد و به رايان و همراهانش كمين زده و همگى آنها را سر به نيست كرد. نماينده كنگره و چهار نفر از همراهان در حال رسيدن به هواپيما به قتل رسيدند.

 

در بازگشت به شهر جونز دستور داد كه تمامى افراد شهر دست به خودكشى بزنند تا شهر از سكنه خالى شود. جونز در بلندگو فرياد مى زد كه مردم خود را از «لذت مرگ» محروم نكنند.

 

قرص هاى سيانور بين مردم توزيع شد. هر كه سرپيچى كرده و قصد فرار داشت توسط گارد جونز به قتل رسيد.

 

در این روستا 913 نفر همزمان خودکشی کردند + عکس 18+

 

يكى از افراد شهر توانست بگريزد و ارتش وارد صحنه شد. تنها ٥ نفر از این خودکشی دسته جمعی نجات یافتند که داستانهای تکان دهنده آنها از شکنجه های جونز سراسر آمریکا را لرزاند.

 

هیچ نوار ویدیویی در شهر جونز پیدا نشد. تنها یک نوار صوتی ٤٥ دقیقه ای از سخنرانی جونز، پیش از این خودکشی دسته

 

جمعی یافت شد که در انتهای آن جونز از جمعیت می خواهد که به فرزندانشان نوشیدنی زهرآلود بدهند. سپس صدای ناله ها و ضجه های مادران آنها به گوش می رسد.

 

پس از آن نیز جونز به همه می گوید که بر روی زمین دراز بکشید و جام زهر را بنوشید که نتیجه آن این تصاویر است. می توانید انبوه جنازه های افتاده روی زمین را از نمای بالا ببینید.

 

خودکشی، بدون در نظر گرفتن سن، جنس یا پیشینه می‌تواند افراد همه ملل، فرهنگ‌ها، مذاهب و طبقات را تحت تأثیر قرار دهد. خودکشی اغلب نتیجه بهداشت روانِ آسیب‌دیده و درمان نشده است؛ افکار خودکشی، گرچه معمول است،

 

سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که هر سال تقریباً یک میلیون نفر در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند، که نشان دهنده نرخ مرگ و میر جهانی ۱۶ نفر در هر صد هزار نفر یا یک مرگ در هر ۴۰ ثانیه است و پیش‌بینی می‌شد تا سال ۲۰۲۰ این میزان مرگ و میر به یک نفر در هر ۲۰ ثانیه افزایش یابد.

 

آخرین آمار مربوط به سال 2020 از 183 کشور جهان (در هر صد هزار نفر) نیز نشان می‌دهد که کشور لیتوانی در اروپای شرقی با نرخ خودکشی (9/31)، کشور روسیه در اروپای شرقی با نرخ خودکشی (31) و کشور گویان در آمریکای جنوبی با نرخ خودکشی (2/29) در رتبه‌هایِ اول تا سوم قرار دارند.

 

کشور کره‌جنوبی در آسیا با نرخ خودکشی (9/26) و تعدادی دیگر از کشورهای اروپای شرقی از جمله بلاروس با نرخ خودکشی (2/26) و سورینام و قزاقستان، هر دو با نرخ خودکشی حدود (22) در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار دارند و جزء کشورهای دارای میزان خودکشی بالا هستند.

 

امید است با بهبود روابط سالم و انسان دوستانه بین تمام مردم جهان دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگوار و دردناک نباشیم چه فردی و چه گروهی.