وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دلایل علمی لذت بردن از ترکاندن حباب های ضربه گیرها

دلایل علمی لذت بردن از ترکاندن حباب های ضربه گیرها

دلایل علمی لذت بردن از ترکاندن حباب های ضربه گیرها

 

احتمالا شما هم وقتی بسته ای را تحویل می گیرید نمی توانید تحمل کنید و سریعا شروع به ترکاندن حباب های ضربه گیر می کنید.

 

این کار اعتیاد آور و رهایی از آن سخت است. اما چرا این کار اینقدر رضایت بخش و لذت بخش است؟

 

دلایل علمی لذت بردن از ترکاندن حباب های ضربه گیرها

 

3 دلیل علمی برای این کار وجود دارد که این تمایل ما به ترکاندن حباب ها را توضیح می دهد.

 

دلیل اول:

 

آرامبخش است و اعصاب را آرام می کند

 

مطالعات نشان می دهد که نگه داشتن هر چیز کوچکی در دستان شما ناگزیر باعث بی قراری می شود به خصوص اگر در محیط های پر استرس کار می کنید.

 

این به این دلیل است که مشغول نگه داشتن دستان خود با اشیاء کوچک، آرامبخش است و اعصاب را آرام می کند.

 

ترکاندن حباب به منحرف شدن ذهن شما از افکار اضافی کمک می کند اما در عین حال بر روی کاری که درحال حاضر انجام می دهید متمرکز می شوید.

 

به عنوان مثال اگر درحال خواندن مقاله یا تحقیقاتی هستید و همزمان درحال ترکاندن حباب ها هستید احتمال اینکه در این کار عمیق شوید بیشتر است.

 

دلیل دوم:

 

احساس آرامش بیشتر ، کاهش گرفتگی عضلانی ، دلایل علمی لذت بردن از ترکاندن حباب های ضربه گیرها

 

دانشمندان توضیحی در رابطه با کاهش گرفتگی عضلانی ارائه می دهند.

 

روانشناس رابرت ای تایر توضیح می دهد که وقتی افراد تحت استرس و یا تنش هستند تمایل دارند تا لحظه ای را صرف درک برنامه عملی شان کنند.

 

در حین ترکاندن حباب ها آنها معمولا ناآگاهانه با انگشتشان ضربه می زنند.

 

به همین دلیل است که پس از ترکاندن حباب ها احساس آرامش بیشتری می کنند.

 

دلیل سوم:

 

ارگاسم مغزی

 

دلیل سوم و جالب تر برای ترکاندن حباب ها به ارگاسم مغزی مربوط می شود.

 

هنگامی که حباب ها را می ترکانید مثل زمانی در رابطه جنسی به ارگاسم می رسید، مغزتان احساس رضایت می کند.

 

ما به لذت عادت کرده ایم

این رضایت متفاوت است اما به مغز سیگنال ترشح هورمون شادی می دهد. دانشمندان آن را اعتیاد آبا و اجدادی می نامند.

 

این به این دلیل است که ما به عنوان انسان زمانی که بر چیزی قدرت می گیریم احساس رضایت و لذت می کنیم.

 

اجداد میمون عادت داشتند حشرات را له کنند که اتفاقا ما هم هنوز این کار را انجام می دهیم. امروزه ما کاری مشابه آن را با ترکاندن حبابها انجام می دهیم.