وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دوختن لب و چشم کیارا 12 ساله بخاطر آرایش کردن (عکس)

دوختن لب و چشم کیارا 12 ساله بخاطر آرایش کردن (عکس)

دوختن لب و چشم کیارا 12 ساله بخاطر آرایش کردن (عکس)

 

به گزارش ایران ناز کیارا دختر 12 ساله بخاطر آرایش کردن توسط پدرش مورد ضرب و شتم و شکنجه و ضربات چاقو قرار گرفت.پدر کیارا لب و چشمان دختر 12 ساله اش را بخاطر آرایش کردن دوخت !

 

پدری دختر خود را به جرم آرایش کردن به قتل رساند. به گزارش ایران ناز ، پدری در پنیسلوانیا به جرم قتل دختر بیگناهش دستگیر شد.

 

طبق گزارش پلیس، دونالد مایر60 ساله ، دختر 12 ساله اش را به جرم آرایش کردن به قتل رسانده است.

 

دونالد در اعترافات خود به پلیس   گفت: من کیارا را چون آرایش کرده بود زجرکشش کردم، دختر در سنی که داشت حق و اجازه استفاده از وسایل آرایشی را نداشت.

 

به گفته های پزشکی قانونی، لب و چشمان دختر بیچاره با نخ و سوزن دوخته شده بود و با خونریزی زیاد بر اثر ضربات متعدد چاقو به قفسه سینه‌اش درگذشت.

 

دوختن لب و چشم کیارا 12 ساله بخاطر آرایش کردن (عکس)

 

یکی از دوستان دونالد که برای کاری به پیش او آمده بود با چهره بی خیال وی که نوشیدنی هم می نوشید

 

و کنار جسد خونین کیارا نشسته بود رو به رو شد. زمانی که دوست دونالد با این صحنه دردناک مواجه شد خیلی پنهانی فورا با پلیس تماس گرفت و او را لو داد.

 

پلیس پس از ثبت اظهارات و گزارش پزشکی قانونی، دونالد را برای مجازات به دادگاه فرستاد.دادگاه این پدر بی رحم به زودی برگزار خواهد شد.

 

دوختن لب و چشم کیارا 12 ساله بخاطر آرایش کردن (عکس)