وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

دنیایی را تصور کنید که هر کسی را می بینید به شما لبخند می زند، یک عکاس استرالیایی یک گوشه ای از این دنیای سراسر لبخند و جادوی خندیدن در عکس را به ما نشان داده است.

 

به گزارش سایت عکس ایران ناز او از چهره بدون لبخند افراد عکس گرفته بود و از آنها خواسته بود به دوربین نگاه کنند و لبخند بزنند.

 

دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

تفاوت این دو مدل عکس فوق العاده فاحش و شگفت انگیز است. خودتان این تصاویر را ببینید و قضاوت کنید.

 

این دختر بیرون از منزلشان، در یکی از روستاهای افغانستان بازی می کرد که عکاس از او خواست لبخند بزند.

 

دو مدل عکس فوق العاده فاحش و شگفت انگیز

 

این دختر هم در یک عصر مه آلود در کشور سنگاپور به سمت ایستگاه مترو قدم می زد که این عکس را از او ثبت کردند.

 

دختر در یک عصر مه آلود در کشور سنگاپور ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

این پسر با برادرانش که از مدرسه برگشته بودند درحال بازی کردن بودند که از او عکسی ثبت شد.

 

درحال بازی کردن

 

او در کنار جاده خاکی منتظر ایستاده بود که عکاس از او خواست به دوربین لبخند بزند. چهره او با لبخند بسیار شادتر است.

 

چهره لبخند بسیار شادتر است ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

این مرد هم درحال پیاده روی بود که این عکس به یادماندنی از او گرفته شد.

 

عکس به یادماندنی مرد درحال پیاده روی

 

این دختر بچه هم با مادرش درحال بازی بود. عکس با لبخند او بسیار دیدنی و بامزه است.

 

دختر بچه هم با مادرش درحال بازی ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

این مرد در جاده ای که به شهر ماتورا منتهی می شد درحال راه رفتن بود.

 

مرد در جاده ی منتهی به شهر ماتورا

 

این زن با گروهی از رقصنده ها درحال استراحت بودند. لبخند او چهره اش را کاملا تغییر داده است.

 

زن با گروهی از رقصنده ها درحال استراحت ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

این پسر بچه بامزه در یک بعد ازظهر به همراه خانواده اش درحال پیاده روی بودند. لبخند او دنیای دیگری را به ما نشان می دهد.

 

پسر بچه بامزه در یک بعد ازظهر به همراه خانواده

 

این دختر زیبا درحال پیاده روی زیر درخت های خیابان بود. چهره او با لبخند زیباتر شده است.

 

دختر زیبا درحال پیاده روی زیر درخت های خیابان ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس

 

این مرد درحال نگهبانی از قصری در شهر اودی پور هند بود که از او درخواست کردند به دوربین گاه کند تا عکسش را ثبت کنند.

 

چهره با لبخند او با چهره بدون لبخند او کاملا متفاوت شده است.

 

مرد درحال نگهبانی از قصری در شهر اودی پور هند

 

این دختر در یک عصر بارانی با گروهی از بچه ها و همسن و سالانش درحال بازی بود. چهره او با لبخند جذابتر شده است.

 

دختر در یک عصر بارانی با گروهی از بچه ها ، دیدنی و جالب از جادوی خندیدن در عکس