اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار کرونایی در بیمارستان

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار کرونایی در بیمارستان

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار کرونایی در بیمارستان

 

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان لو رفت ! به گزارش ایران ناز این خانم پرستار به جای معاینه بیمار کرونایی با او رابطه جنسی برقرار کرد ! پرستار جوان با مرد مشکوک به کرونا در بيمارستان همخوابي کرد. رابطه جنسی پرستار آمريکايي با بيمار خوش تيپ و مشکوک به کرونا در بيمارستان خبرساز شد.

 

بنا به گزارش رسانه هاي خارجي ، پرستار 26 ساله در حالي دستگير شد که با مرد جوان در دستشويي بيمارستان رابطه جنسي برقرار کرد و رئيس بيمارستان با بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه اين اقدام پرستار و در نهايت لو دادن او به اداره پليس شد.

 

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار کرونایی در بیمارستان

 

 

با دستگيري پرستار خاطي و بيمار مشکوک به کرونا، متهمان در بازجويي مدعي شدند که ناگهاني اراده خود را از دست داده و اقدام به اين کار شيطاني کرده اند.

 

اکنون دو متهم با قرار وثيقه آزاد شدند تا به زودي مجازاتي برايشان در نظر گرفته شود

 

رابطه جنسی خانم پرستار با بیمار کرونایی در بیمارستان