وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زشت ترین کارها که می توانیم در خانه دیگران انجام دهیم

زشت ترین کارها که می توانیم در خانه دیگران انجام دهیم

زشت ترین کارهایی که می توانید در خانه دیگران انجام دهید

 

اگرچه ممکن است ما در مهمانی های خانوادگی، دورهمی های معمولی راحت و آزاد باشیم اما این به فرد اجازه نمی دهد در خانه دیگران هر طور که می خواهند رفتار کنند.

 

به همین خاطر در این بخش از سایت ایران ناز چند رفتار بی ادبانه و توصیه هایی برای اجتناب از آنها را در زیر آورده ایم.

 

1. دست زدن به وسایل و قرار دادن پا روی میز

 

دست زدن به وسایل و قرار دادن پا روی میز ، زشت ترین کارهایی که می توانید در خانه دیگران انجام دهید

مهمانی در خانه دیگران

 

وقتی کسی می گوید “فکر کن خانه خودت است، راحت باش” به معنای واقعی کلمه نیست.

 

مثلا شما نباید پاهای خود را روی میز قرار دهید یا درب یخچال میزبان را باز کنید.

 

منتظر بمانید تا میزبان به شما اجازه دهد تا به وسایلی که می بینید دست بزنید.

 

توصیه می شود قبل از دست زدن به یک چیز یا برداشتن چیزی از قفسه از میزبان اجازه بگیرید.

 

2. بازدید کردن از خانه میزبان

 

بازدید کردن از خانه میزبان

 

توصیه می شود تا زمانی که میزبان از شما نخواسته نسبت به بازدید کردن از خانه کسی اقدام نکنید.

 

3. زیاد ماندن در مهمانی

 

زیاد ماندن در مهمانی ، زشت ترین کارها که می توانیم در خانه دیگران انجام دهیم

آداب مهمانی در خانه دیگران

 

اگر میزبان لباسش را عوض کرده و لباس راحتی یا خانگی پوشیده به این معنی است که زمان رفتن فرا رسیده است.

 

نکته مهم دیگر هم این است که به زبان بدن میزبان توجه کنید. بدانید که وقت رفتن چه زمانی است.

 

4. پنهان کردن خرابکاری

 

پنهان کردن خرابکاری

 

متاسفانه ممکن است زمانی که در جایی مهمان هستید، به طور تصادفی چای یا خوراکی را روی زمین بریزید یا ظرفی را بشکنید.

 

بنابراین آن را پنهان نکنید. بنابراین بهتر است میزبان را از این کار خود مطلع کنید.

 

5. تجسس کردن

 

تجسس کردن ، زشت ترین کارها که می توانیم در خانه دیگران انجام دهیم

 

از نگاه کردن داخل کابینت ها و کمدها خودداری کنید.

 

طبیعی است که کمی کنجکاو باشیم اما بهتر است کمی درمقابل نگاه کردن به جزئیات خانه میزبان مقاومت کنید.

 

6. آوردن یک مهمان اضافه

 

آوردن یک مهمان اضافه

 

شاید میزبان از معاشرت با مهمان اضافه ای که می خواهید با خودتان به مهمانی ببرید لذت ببرد اما بدان معنا نیست که می توانید بدون دعوت او را با خودتان به مهمانی ببرید.

 

ادامه دارد…