اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

 

به گزارش ایران ناز یک مرد بیمار روانی پس از اینکه به مدت 17 سال در یک انبار زنجیر شده بود ، آزاد شد .ناتوانی خانواده در تامین هزینه های درمان و وحشت از آسیب هایی که او به دلیل وضعیت نامناسب به آنها می رساند دلیل این جنایت بوده است. “زو گوفا” به دلیل ابتلا به نوعی بیماری روانی توسط خانواده اش از سال 2000 تا چند روز پیش در انبار خانگی و در شرایط بسیار نامناسب نگهداری میشده است،

 

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

 

خانواده این مرد 56 ساله به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های درمان و بستری شدن در بیمارستان و از طرفی برای جلوگیری از خطر هایی که بهنگام حملات عصبی دیگران وارد می کرد تصمیم به این کار غیر انسانی گرفته بوده است.

 

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

 

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

 

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)

 

انباری تاریک و کثیف و زنجیر بلندی که به دست و پای او وصل بود تصویری ناراحت کننده از دوران سخت زندگی این بیمار روانی طی این سالها بود. مسئولان یکی از بیمارستان های روانی چین بعد از گزارش فردی ناشناس برای انتقال او به این انبار آمده و مرد 56 سال را آزاد کردند.به گزارش ایران ناز این بیمار بعد از نظافت کامل توسط کارکنان مرکز برای انجام آزمایشات به بخش مراقبت منتقل شد.

 

زندانی شدن این مرد توسط خانواده اش به مدت 17 سال (عکس)