زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)

زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)

زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)

 

زنی که در حسرت رابطه جنسی با شوهرش بود آلت جنسی شوهر سرد مزاجش را بعد از ده سال تحمل عدم نزدیکی با وی ,برید ! به گزارش ایران ناز این زن که  از ممانعت شوهرش از نزدیکی و دخول , صبرش به سر رسیده بود , خشمش را سر آلت جنسی شوهرش خالی کرد!

 

ریتا یاداو ۲۸ ساله بعد از ده سال رد مقاربت جنسی از  سوی شوهرش صبح روز پنج شنبه هفته گذشته در خانه شان در غازی آباد اوتر پردیس یکی از ایالت های شمالی هند به اوحمله کرده و آلت تناسلی او را با چاقو برید.

 

زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)

 

این زن هندی می گوید که شوهرش در مدت ۱۱ سال عروسی آن ها ۱۰ سال می شود که با او هرگر مقاربت جنسی نداشته و اطمینان دارد که شوهرش با کس دیگری رابطه داشته است.

 

این زن می‌گوید که “او همیشه به من می گفت از من نفرت دارد و همه روزه با هم می جنگیدیم. او می گفت حتا از دیدن به طرف من متنفر است.”

 

 

زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)

 

این زن هندی همچنان می گوید که شوهرش همواره او را از داشتن ارتباط با خانم دیگری تهدید می کرد و این کار باعث شده بود که از داشتن فرزند ناامید شود.

 

ریتا یاداو بعد از بریدن آلت تناسلی شوهرش، خود را به مرکز محلی پلیس تسلیم کرد .

 

ریتا یاداو که اکنون در زندان است می گوید “وقتی که من التماس می‌کردم که فرزند داشته باشیم، او اعتراف کرد که کسی دیگری را دوست دارد. من سال‌ها با شکنجه و عذاب از سوی شوهرم زندگی کردم اما دیگر تحمل نتوانستم.”

 

این زن ۲۸ ساله هندی که شوهرش یک تاکسی ران است و از طرف شب کار می کند گفته که صبح روز پنج شنبه وقتی که شوهرش از کار به خانه برگشت، برای دوش گرفتن به حمام رفت اما وقتی که از حمام بیرون شد، به او حمله آور شده و با ضربه ای او را بی هوش ساختم. سپس با استفاده از چاقو آلت تناسلی او را بریدم.

 

این زن پس از بریدن آلت تناسلی شوهرش او را در داخل حمام زندانی می کند و خود را به مرکز محلی پلیس تسلیم می نماید.

 

منابع می گویند که یکی از دوستان وید پراکاش پس از ارتباط با او، این مردرا به بیمارستان جیپی انتقال می دهد.

 

جی پراکاش چاوبی، بازرس مرکز محلی پولیس خورا می گوید که این زن با تسلیم شدن به پلیس به جرم اش اعتراف کرده و تمامی جریان را توضیح داده است. او اعتراف کرده که در اثر قهر بر شوهرش حمله آور شده و اقدام به این عمل نموده است.

 

وید پراکاش مردی که آلت تناسلی اش بریده شد یک تاکسی ران است و از صبح تا شب کار می کند دکتر سوبارب گوپتا، جراح بیمارستانی  که این مرد هندی در آن بستری است گفته است “وقتی که وید پراکاش به  بیمارستان آورده شد، در وضعیت بدی قرار داشت و خون زیادی از دست داده بود. ما با عمل جراحی فوری توانستیم زندگی و عضو بدن او را نجات دهیم.”

 

دکتران در این بیمارستان توانستند پس از ۵ ساعت جراحی آلت تناسلی این مرد را پیوند بزنند.

 

ریتا یاداو هنوز بر اساس ماده ۳۲۶ قانون جزای هند در زندان به سر می برد.

 

زنی آلت تناسلی شوهر سرد مزاجش را برید (عکس)