وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زنی که برای شادی روح کسی که مرده انگشتان دستش را قطع کرد!

زنی که برای شادی روح کسی که مرده انگشتان دستش را قطع کرد!

زنی که برای شادی روح کسی که مرده انگشتان دستش را قطع کرد!

 

شاید برایتان جالب باشد که در برخی فرهنگ‌ها و بنا بر آداب و رسوم خود، مردم خودخواسته انگشتان دست خود یا طرافیانشان را قطع می‌کنند. در قبیله‌ای در اندونزی برای شادی روح مردگان خود انگشتان دست را قطع می‌کنند.

*قبیله دانی

رسم عجیب یک قبیله در اندونزی؛ اعضای قبیله دانی هنگامی‌که، زن یکی از بستگان خود را از دست می‌دهد، یک بند انگشت او را قطع می‌کنند تا روح فرد درگذشته آرامش پیدا کند.

در بعضی فرهنگ‌ها، نقص عضو نشانه‌ای از عزاداری به شمار می‌رود. به عنوان مثال می‌توان به این قبیله اشاره کرد. افراد این قبیله انگشتان خود را به نشانه‌ی حزن و اندوه در مراسم خاکسپاری عزیزانشان قطع می‌کنند. به غیر از قطع عضو، صورتشان را نیز با خاکستر و گل می‌پوشانند تا ناراحتی شان را نشان بدهند.

 

زنی که برای شادی روح کسی که مرده انگشتان دستش را قطع کرد!

 

جالب است بدانید که اغلب، زن ها به این عمل مبادرت می‌ورزند. به لحاظ اعتقادات مذهبی قبیله، این کار پسندیده است. آنها معتقدند اگر فرد فوت شده در دوران زندگی قدرتمند باشد روحش نیز به همان اندازه قوی خواهد بود.

 

برای دور راندن این ارواح چندین مراسم حیرت‌آور انجام می‌شود. این رسم یکی از رسم و رسوم عجیب دنیا است که در واقع برای راضی نگه داشتن روح از دست رفته ها انجام می‌شود. بسیاری از مردم جهان بر این باور هستند که باید این رسم برای همیشه ریشه کن شود.