اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

 

متخصص هر کاری روزگاری مبتدی و کارنابلد بوده است

 

***

 

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

هر چه بیشتر بخوانید،
چیزهای بیشتری بدانید
بیشتر یاد بگیرید،
چیزهای بیشتری هم به دست خواهید آورد

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

ایده ای را در نظر بگیرید، آن ایده را وارد زندگی خود کنید: به آن فکر کنید، رویای آن را داشته باشید و روی آن ایده زندگی کنید.
بگذارید مغز، ماهیچه ها، اعصاب و هر بخش از بدن تان از آن ایده پر شود و هر ایده دیگری را کنار بگذارید، این تنها راه موفقیت است
“سوامی ویوکاناندا”

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

موفقیت یعنی دانستن هدف خود در زندگی، رشد کردن برای رسیدن به حداکثر پتانسیل خود و کاشت بذرهایی که برای دیگران مفید باشد
“جان سی ماکسول”

 

***

 

با توجه به تجربه شخصی ام، تنها یک انگیزه وجود دارد و آن خواستن است
هیچ دلیل یا اصولی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد
“جین اسمایلی”

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

هیچ یک از ما به اندازه همه هوشمند نیستیم
یعنی هر سری عقلی دارد که می تواند مفید باشد
و با دیگری متفاوت است…

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

فکر می کنید می توانید
یا فکر می کنید نمی توانید همیشه هرچه بخواهید و تصور کنید همان می شود

 

***

 

موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

انسان موفق کسی است که می تواند با آجرهایی که دیگران به سمتش پرت کرده اند زیر بنای محکمی درست کند

 

***

زیباترین متن های انگیزشی و انرژی مثبت + عکس

 

امید چون پرنده‌ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌گزیند
بدون گفتن هیچ کلمه ای، آواز می‌خواند و هرگز متوقف نمی شود