اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

دوست داشتن تو تمامی ندارد و هر چه زمان می گذرد نه تنها رنگ فراموشی نمی گیرد بلکه ناب تر و عمیق تر می شود و ریشه می کند در تمام هستی ام

من با دوست داشتنت جوانه می زنم و سبز می شوم

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

گاهی اوقات

قوی ترین کسانی که صبح ها می بینی

کسانی هستند که همه شب را گریه کرده اند

 

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

و باش …

فقط “تو”…

هوایت …!!

دست هایت… !!

برای زنده ماندنم کافی ست…!!!!!

باورکن …

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

تنها بودن توست که می تواند

تمام خستگی ها و بی خوابی های این روزهای مرا پایان بخشد

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویاییزیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

دوستت دارم”

مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت؛

همانقدر آرام…

همانقدر شرمگین…

و همانقدر پر شور…

من تو را تا به ابد؛

همانقدر بی نظیر

دوست خواهم داشت

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

آسمان پر است از ماه و ستارگانش

و قلب من پر است از تو و عشق تو

دلتنگتم

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

مرد من عاشقانه هایم تمامی ندارد

من شانه های مردانه ات، دست های پر مهر و نگاه عاشقانه ات را می پرستم

لبخندت رویای مرا رنگین می کند

وجودم از عشقت سرشار است و عاشقانه هایم از تو زیبا

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

 

برای من؟

تو تک بودی … همانند مهتاب زیبا در آسمان

برای تو؟

من تکراری بودم همانند یک ستاره در میان میلیون ها ستاره

و این بزرگ ترین درد است

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

اگر دستانم را بگیری بوسه ها خواهم زد بر آن از سر شوق، از سر عشق
دوستت دارم هم-سر عزیزم

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

شب ها بدون تو

بخیر نمی شود

برگرد عشق من …

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی

 

فشار آرام دستانت را

دوسـت دارم

وقتی که مردانگیت را

به رخ انگشتانم می کشی …

 

زیباترین متن و عکسهای عاشقانه و رویایی