زیباترین متن و عکس های عاشقانه

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

هیچ زنی را نباید كم دوست داشت

یک زن را باید

دیوانه وار دوست داشت

یا اصلا دوست نداشت!

كم دوست داشته شدن

برای زنها مرگبار است.

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

وقتی دلم گرفته برام آسمون ریسمون نباف !

جوک نگو !

فیلسوف نشو !

فقط دستمو بکش و بغلم کن !

 

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

یه عاشقم كه قلبش بی تابه یك نگاهه

نگاهی كه میدونم؛ همه میگن گناهه

تحملش چه سخته،نگاه اون نباشه

حرفای این و اونه كاشكی ازش جداشه

چیكار كنم خدا جوون،هوای گریه دارم

بغض دلم گرفته؛وقتشه كه ببارم

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

دنیا هم كه از آن تو باشد

تا زمانى كه درون قلب یک زن جایى نداشته باشى

تا درون آوازهاى عاشقانه زنى زندگى نكنى

و سهمى از دلشوره هاى زنى نداشته باشى

فقیرترین مردى

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

تنها رفتن در این جاده

در این جاده سرد و بی انتها

بدون كوله باری از عشق

بدون تو

دشوار است

ومن تنها تر از همیشه

خاطره های یاد تو بر دوشم سنگینی می كند

می دانم كه نخواهی آمد

اما من باز هم منتظرم!

 

زیباترین متن و عکس های عاشقانه

 

برای عاشق شدن

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،

برای عاشق شدن

باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !