وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

مجموعه : سبک زندگی
زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

زیباترین، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

با گروه اینترنتی ایران ناز همراه شوید تا با هم جدیدترین و بهترین عکس نوشته هاي انگیزشی را مرور کنیم.

 

افراد پرتلاش، خصوصا جوانان و نوجوانان علاقه زیادی بـه استوری و پست های انگیزشی در شبکه هاي اجتماعی دارند.

 

اینگونه استوری و پست های شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام میتوانند روحیه افراد را تقویت کرده و درس هاي بسیار خوبی برای کسانی داشته باشند کـه میخواهند همیشه پیشرفت کنند.

 

اگر شـما هم میخواهید در کار و زندگی خود پیشرفت کنید و نیاز بـه اینگونه انگیزه ها دارید، با ایران ناز همراه باشید.

 

جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی

توانایی شـما برای با‌ انگیزه بودن نه فقط بـه نفع خودتان اسـت، بلکه بر اطرافیان شـما نیز اثر میگذارد.

 

چـه مدیر باشید در گروه کارکنان و سرمایه‌گذاران شرکت ایجاد انگیزه میکنید، چـه فردی در جمع خانواده یا دوستان، وقتی انگیزه خودرا حفظ میکنید، همه ی‌ افراد درکنار شـما رشد خواهند کرد.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

روانشناس “زیگ زیگلار” :

مردم اغلب می گویند انگیزه‌ها دوام ندارند.

خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست.

بهمین دلیل توصیه می شود روزانه دوش بگیرید.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

بـه اطراف خود و افرادی کـه نتوانسته اند بـه هدف هاي خویش برسند می نگریم. احساس میکنیم کـه مـا هم لیاقت این را نداریم کـه بـه رویای خود برسیم و یادمان می‌رود کـه در این راه از چـه موانعی گذشته ایم و چـه رنج ها کشیده ایم و از چـه چیزهایی بـه ناچار دست کشیدیم تا با این جا برسیم.

 

اشخاص بسیاری را میشناسم کـه زمانی کـه رویای دیرینشان در دسترسشان قرار گرفت با ارتکاب یک سلسله اشتباه احمقانه هرگز بـه هدفشان نرسیدند در حالیکه هدف درست در یک قدمی شان بود. مـا باید توانایی روبروشدن با تغییرات را داشته باشیم. آدم در هر زمان از زندگیش می‌تواند رویای خودرا عمل کند.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

سوز اورمان : چـه چیزی مانع از ثروتمند شدن‌تان می شود؟ در بیشتر موارد نداشتن باور و اعتقاد اسـت کـه مانع از ثروتمند شدن کسی میشود. برای آنکه ثروتمند شوید باید باور داشته باشید کـه قادر هستید ثروتمند شوید. باید اقدامات لازم برای رسیدن بـه هدف‌تان را انجام دهید.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

پول نیست کـه زندگی شـما را تغییر میدهد

بلکه نحوه استفاده از پولتان اسـت

کـه زندگی شـما را متحول می‌کند

و کسب زندگی شـما را تغییر میدهد.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

توماس جی. استنلی: قبل از این کـه بتوانید یک میلیاردر باشید باید یاد بگیرید مثل یک میلیاردر فکر کنید. باید یاد بگیرید چطور بـه خودتان انگیزه بدهید تا شجاعانه با ترس‌هایتان روبرو شوید.

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

زیبا، بهترین و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن

 

اتفاقاتی که در زندگی شما روی می‌دهند

مسیر زندگی شـما را تعیین نمی‌کند

بلکه چگونگی برخورد شـما با این وقایع اسـت

کـه آینده شـما را می سازد

همه ی مـا شبیه یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم

مسیر وزش باد مقصد مارا تعیین نمیکند

بلکه این قایق ران و تنظیمات بادبان اسـت کـه مسیر را معین می سازد.

 

زیبا و جدیدترین عکس نوشته های انگیزشی به همراه متن زیبا