سکس این زن با 2000 مرد برای انتقام عشقی (عکس)

سکس این زن با 2000 مرد برای انتقام عشقی (عکس)

سکس این زن با 2000 مرد برای انتقام عشقی (عکس)

 

به گزارش ایران ناز , شکست عشقی باعث شد یک زن بخاطر انتقام گیری از مردان , با 2000 مرد رابطه جنسی برقرار کند .این زن بخاطر ترویج فساد دستگیر شد .گزارش ها حاکیست زني که بخاطر شکست عشقي در جواني, مردان زيادي را فريب داده بود, دستگير شد.

 

زني که مردان را اغفال مي کرد دستگير شدزني 48 ساله که براي انتقامگيري تا به حال با 2000 مرد رابطه جنسی داشته و براي ترويج فساد در فضاي مجازي تبليغات گسترده اي داشته است توسط پليس بازداشت گردید

 

طبق گفته هاي کريستال, او تا به حال رابطه هاي زيادي با مردان مختلف برقرار کرده اما به دليل سقط جنين و شکست عشقي که در دوران جواني از نامزدش خورد تصميم به انتقام گرفت و گفت بايد تا سن 50 سالگي با 3000 مرد رابطه سکس برقرار کند تا آن ها به خود وابسته کدره و با رها کردنشان حس خوشايند انتقام را تجربه کند.

 

سکس این زن با 2000 مرد برای انتقام عشقی (عکس)

کريستال وارن زن 48 ساله