وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

 

شخصیت و رفتار مردها را می توان از حالت و طرز نشستن آنها فهمید.

 

شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

 

در این بخش قصد داریم چند نمونه طرز نشستن مردان و معنای آنها را با شما به اشتراک بگذاریم.

 

1. باز بودن زانوها از هم

 

باز بودن زانوها از هم

 

باز بودن زانوهای مردان نشان می دهد که این فرد معمولا متکبر و خودمحور است.

 

از آنجایی که اشغال کردن فضا باعث می شود فرد احساس راحتی بیشتری کند اما می تواند نشانه ای از نگرانی و اعتماد به نفس پایین باشد.

 

در روابط نیز، مردانی که به این شکل می نشینند در ابراز عشق و محبت تردید دارند.

 

آنها پرشور و دوست داشتنی هستند و می توانند به شدت از معشوق خود محافظت کنند.

 

2. مچ پا به حالت ضربدری

 

مچ پا به حالت ضربدری ، شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

شخصیت شناسی طرز نشستن مردان

 

اگر مردان مچ پاهایشان را به حالت ضربدری قرار دهند حاکی از پیچیدگی و ظرافت است.

 

مردانی که در چنین موقعیتی قرار دارند به عنوان انگیزه دهنده دیده می شوند و روحیه سلطنتی دارند.

 

آنها انتخاب عجولانه ای انجام نمی دهند و برای رسیدن به اهداف خود با پشتکار تلاش می کنند.

 

آنها در روابط و تعهدات خود عجله نمی کنند و تمایل کمتری به افشای جزئیات شخصی دارند و بسیار محتاط هستند.

 

3. پاهای ضربدری

 

پاهای ضربدری

 

مردی که هنگام نشستن پاهایش را روی هم می گذارد سخنور ماهری است و به راحتی می توان با آن کنار آمد.

 

او یک سخنور عالی است که قضاوت نمی کند و برای شناخت و درک دیگران تلاش می کند.

 

او از نیازهای شریک زندگی خود آگاه است و دائما مشتاق کمک است.

 

باوجود فقدان مهارت های ارتباطی او نسبت به شریک زندگی خود احساس تعهد قوی می کند.

 

4. زانوها به صورت صاف قرار می گیرند

 

زانوها به صورت صاف قرار می گیرند ، شخصیت شناسی مردان از روی طرز نشستن آنها

شخصیت شناسی طرز نشستن آقایان

 

صاف نشستن به معنای دقیق بودن، متفکر منطقی و صادق بودن است.

 

مردانی که به این شکل می نشینند معمولا اعتماد به نفس، نگرش مثبت نسبت به زندگی و دید مثبتی نسبت به خود دارند.

 

این افراد در روابط نیز همراهان فداکار و وفاداری هستند که مهارت های ارتباطی و شنیداری عالی دارند.

 

آنها ممکن است در بیان احساسات خود مشکل داشته باشند و ممکن است مسلط باشند اما درعین حال حمایت کننده هستند.

 

5. پا روی پا گذاشتن

 

پا روی پا گذاشتن

 

این موضع بیانگر قدرت، اطمینان و برتری است.

 

صرف نظر از جنسیت مردانی که اینگونه می نشینند اغلب جوان، راحت طلب، خودکفا و به خود مطمئن هستند.

 

آنها فداکار و وفادار هستند و در شرایط سخت تغییر نمی کنند. آنها تلاش می کنند تا بهترین شریک باشند.