وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

به خاطر مردم است که می‌گویم

گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار

دنیا

دارد از شعرهای عاشقانه تهی می‌شود

و مردم نمی‌دانند

چگونه می‌شود بی هیچ واژه ای

کسی را که این همه دور است

این همه دوست داشت

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

حالا که رفته ای

حالا که رفته ای

   رپرنده ای آمده است

در حوالی همین باغ روبرو

هیچ نمی خواهد،

فقط می گوید: کو کو…

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

اگر تو نبودی

این کوچه

با کدام بهانه بیدار می‌شد

و این شب

با کدام قصه می‌خوابید؟

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

حالا که آمده ای

باز هم به گیلاس آباد می رویم

به آن باغبان بگو نگران نباشد

ما گیلاس ها را نمی چینیم

ما فقط با گیلاس ها حرف می زنیم!

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

با هرچه عشق

نام تو را می توان نوشت

با هر چه رود

راه تو را می توان سرود

بیم از حصار نیست

که هر قفل کهنه را

با دست های روشن تو

می توان گشود

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

به عاشقان و معشوقه های شهر بگویید…

دلبری برای یکدیگر را…

بگذارند به وقت تنهاییشان!

خیابان،مترو و تاکسی جای دست کشیدن روی ابرو…

سر روی شانه گذاشتن. و لمس شال و گیسو نیست…

شاید یک نفر چشمانش را بست…

شاید یک نفر خاطرش پر کشید…

شاید یک نفر دلش رفت…

شاید یک نفر دلش تنگ شد

 

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری

 

 

شعرهای عاشقانه کوتاه و عکس های عاشقانه لاکچری