اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

به گزارش ایران ناز شهر “گوآتاپه” در “انتیوکیا” –کلمبیا- قرار دارد. این شهر زیبای کمتر معرفی شده اخیرا به یک مقصد توریستی محبوب تبدیل شده است.

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

این شهر کوچک و توریستی مملو از رستورانهای محلی و خانه های اجاره ای کنار دریاچه است در کوچه و خیابانش همه خانه ها و در و دیوارها رنگی و دلربا هستند.

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

“جسیکا دوانانی” جهانگرد عکاسی است که در سفر به رنگی ترین شهر کلمبیا از فضای آرام و در عین حال شاد آن می گوید.

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

وی هچنین می افزاید که هر خانه طرح و رنگ خاص خودش را دارد و صخره مشهور “گوآتاپه” با ارتفاع 200 متر دیگر جاذبه توریستی است که با طی 659 پله می توان به تماشای چشم اندازی بی نظیر از فراز آن رسید و البته با خرید سوغاتی از مغازه های کوچک آن بالا سفر خود را تکمیل کرد.

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

کلمبیا کشوری است که گنج های پنهانی در خود دارد و این شهر رنگی یکی از آنهاست.

 

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس

شهری با خانه های رنگارنگ و دیوارهای دلربا + عکس