وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

 

خب این روزها خیلی شاهد حیوان آزاری و کارهای احمقانه ای هستیم که بعضی انسان ها یا بهتر بگم انسان نماها انجام میدهند.

 

باید بگم که محیط زیست و جامعه زیستی جهانی کاملا در خطر است و اینکه ما عمدا دست به نتقرض کردن گونه هایی از حیوانات بزنیم خیلی احمقانه است.

 

به گزارش ایران ناز این خرس یکی از کمیاب ترین نمونه از خرس های جهان است که متسفانه در کلاردشت مازندران شکار شده است.

 

یک خرس قهوهای، از گونه‌های کمیاب و ارزشمند، توسط دو شکارچی برای تفریح و استفاده خوراکی در کلاردشت کشته شد.

 

در ادامه میتوانید تصاویر دردناکی از این اتفاق مشاهده کنید.

 

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

شکار خرس کمیاب قهوه ای در کلار دشت توسط این دو نفر + عکس

حیوان آزاری