وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

آیا می توانید سگ خود را درحال گپ زدن با گربه یا پرندگان همسایه و یا حیوانات دیگر تصور کنید؟

 

حیوانات مانند انسانها از کلمات استفاده نمی کنند اما راه های ارتباطی خاص خود را دارند.

 

این شیوه های ارتباطی برای بقای آنها ضروری است، به آنها کمک می کند غذا پیدا کنند، از خطر دوری کنند و پیوندهای اجتماعی ایجاد کنند.

 

حیوانات چگونه ارتباط برقرار می کنند؟

 

حیوانات چگونه ارتباط برقرار می کنند؟ ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

حیوانات از روش های مختلفی برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. در اینجا چند راه متداول را نام برده ایم.

 

1. صداها

 

صداها

 

بسیاری از حیوانات برای برقراری ارتباط صدا تولید می کنند. به عنوان مثال، سگ ها واغ واغ می کنند، گربه ها میو میو و پرندگان جیر جیر می کنند.

 

هر صدا می تواند معنای متفاوتی داشته باشد.

 

یک سگ ممکن است برای هشدار درمورد خطر واق واق کند، درحالی یک پرنده ممکن است برای جذب یک جفت آواز بخواند.

 

2. زبان بدن

 

زبان بدن ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

حیوانات از طریق زبان بدن خود برای ارسال پیام استفاده می کنند. یک گربه ممکن است کمرش را قوس بدهد تا نشان دهد که ترسیده یا عصبانی است.

 

زنبورها یک رقص خاص را اجرا کنند تا به زنبورهای دیگر بگویند کجا غذا پیدا کنند.

 

3. بوها

 

بوها ، رایحه

 

برخی از حیوانات از رایحه ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

 

سگ ها یکدیگر را بو می کنند تا درمورد دوست جدید خود مطلع شوند، مورچه ها برای هدایت دیگران به سمت غذا مسیرهای معطر و عطری به جا می گذارند.

 

4. لمس

 

لمس کردن ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

تماس فیزیکی نیز می تواند نوعی ارتباط باشد. دلفین ها برای نشان دادن محبت باله ها را لمس می کنند.

 

میمون ها برای ایجاد دوستی، یکدیگر را اصلاح می کنند.

 

نمونه هایی از نحوه ارتباطات حیوانات

حیوانات مختلف روش های خاصی برای صحبت با یکدیگر دارند. چند مثال جالب توجه در اینجا آورده ایم.

 

1. پرندگان: پرندگان به آوازهایشان مشهور هستند

 

پرندگان به آوازهایشان مشهور هستند

 

آنها آواز می خوانند تا جفت خود را جذب کنند، قلمرو خود را مشخص کنند یا به دیگران درمورد خطر هشدار دهند.

 

2. دلفین ها: دلفین ها بسیار باهوش هستند و راه های ارتباطی پیچیده ای دارند.

 

راه های ارتباطی پیچیده ، دلفین ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

آنها از یک سری تیلیک تیلیک کردن و سوت زدن برای صحبت کردن با یکدیگر استفاده می کنند.

 

هر دلفین یک سوت منحصر به فرد دارد تقریبا مانند یک نام که به آنها کمک می کند یکدیگر را شناسایی کنند.

 

3. زنبورها: زنبورها روشی جذاب برای برقراری ارتباط از طریق رقص دارند.

 

روش جذاب برای برقراری ارتباط از طریق رقص ، زنبور

 

وقتی زنبوری منبع خوبی از شهد پیدا می کند رقص را اجرا می کند تا به زنبورهای دیگر نشان دهد کجا باید بروند.

 

رقص آنها جهت و فاصله تا گلها را می گوید.

 

4. فیل ها: فیل ها برای برقراری ارتباط از صداهای مختلفی ازجمله شیپور و غرش استفاده می کنند.

 

فیل ها برای برقراری ارتباط ، فیل ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

آنها همچنین از تنه خود برای لمس و آرامش یکدیگر استفاده می کنند.

 

فیل ها حتی می توانند از طریق ارتعاشات در زمین ارتباط برقرار کنند.

 

چرا ارتباط مهم است؟

ارتباط برای حیوانات به دلایل زیادی حیاتی است:

1. یافتن غذا: بسیاری از حیوانات برای یافتن غذا به ارتباطات متکی هستند.

 

یافتن غذا

 

رقص و تکان دادن زنبورها نمونه ای از این موضوع است. بدون آن یافتن شهد برای کندو بسیار دشوارتر خواهد بود.

 

2. اجتناب از خطر: حیوانات برای هشدار دادن به یکدیگر درمورد شکارچیان ارتباط برقرار می کنند.

 

اجتناب از خطر ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

زنگ هشدار پرنده می تواند به کل گله هشدار دهد که پرواز کنند و ایمن بمانند.

 

3. تولید مثل: ارتباطات به حیوانات کمک می کند جفت پیدا کنند.

 

تولید مثل

 

پرندگان نر اغلب برای جذب ماده ها آواز می خوانند و قورباغه ها برای یافتن شریک زندگی با صدای بلند قار می کنند.

 

4. پیوندهای اجتماعی: برای حیواناتی که به صورت گروهی زندگی می کنند ارتباطات به حفظ پیوندهای اجتماعی کمک می کند.

 

پیوندهای اجتماعی ، روش های جالب صحبت کردن حیوانات با همدیگر

 

میمون ها همدیگر را نظافت می کنند یا فیل ها خرطوم ها را لمس می کنند و اینها راه هایی برای تقویت ارتباطشان است.