وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

شخصیت شناسی و طالع بینی از روی چانه افراد

 

شکل چانه عمدتا مربوط به استقامت یک فرد می شود و از لحاظ شخصیت شناسی می گویند هرچه فک قوی تر باشد درجه استقامت بیشتر است.

 

شخصیت شناسی و طالع بینی از روی چانه افراد

 

اما هرگز نباید عجله و قضاوت کرد. زیرا اینها از لحاظ علمی ثابت نشده اند. در این بخش می خواهیم به انواع چانه و شخصیت شناسی براساس آنها بپردازیم.

 

1. چانه مربع

 

چانه مربع

 

اگر چانه مربعی بزرگی دارید شانس بزرگی در زندگی دارید.

 

شما فردی سخت کوش هستید و این شانس ذاتی همیشه به شما در انجام وظایفتان کمک می کند.

 

شما همچنین نگرش سرسختی دارید و با جهان به طور مثبت برخورد می کنید.

 

2. چانه بیضی شکل

 

چانه بیضی شکل ، طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

شخصیت شناسی از روی چانه

 

اگر چانه بیضی شکلی دارید به راحتی عصبانی و کلافه می شوید.

 

شما باید در زندگی صبورتر و با اعتماد به نفس تر باشید و باید نگرش خود را تغییر دهید که در روابط شخصی شما معجزه می کند.

 

3. چانه نوک تیز

 

چانه نوک تیز

 

اگر چانه نوک تیزی دارید شما فردی متفکر هستید اما دیدگاه تنگ نظرانه ای دارید که گاهی اوقات به خصوص با دوستان و خانواده تان همه چیز را برای شما سخت تر می کند.

 

4. چانه گرد

 

چانه گرد ، طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

شخصیت شناسی افراد از روی چانه

 

چانه گرد نشانه رابطه اجتماعی و عشق و دوستی است.

 

شما عاشق برقراری ارتباط با مردم هستید و دوستان و افراد زیادی دارید که به شما اعتماد دارند و به شما احترام می گذارند.

 

شما فردی وفادار هستید و همه شما را دوست دارند.

 

5. چانه کوتاه

 

چانه کوتاه

 

شما ممکن است ذاتا فرد چابک اما به همان اندازه تغییر پذیر باشید.

 

شما دوست دارید به خودتان بچسبید و موقعیت خودتان را حفظ کنید اما مسائل مربوط به زندگی شخصی و حرفه ای شما ممکن است به راحتی حل نشود زیرا کمی لجباز هستید و باید در زندگی کمی مصمم تر باشید.

 

6. چانه بلند

 

چانه بلند ، طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

شخصیت شناسی چانه

 

اگر چانه بلندی دارید، شما نگرش کنترل بر دیگران را دارید.

 

شما این نگرش را می دانید و از آن آگاه هستید اما لجباز شده اید و به این نگرش عادت کرده اید که اکنون شما را آرام می کند.

 

7. چانه صاف

 

چانه صاف

 

اگر چانه تان صاف است نشاندهنده این است که ذات محکم و تسلیم ناپذیری دارید.

 

با این حال در برخی شرایط شما تمایل دارید که لجباز و ناسازگار شوید که گاهی اوقات اشتباه است.

 

8. اگر غبغب دارید

 

اگر غبغب دارید ، طالع بینی و شخصیت شناسی از روی چانه افراد

 

شما شخصیتی خوش برخورد و برونگرا با طبیعتی خودراضی دارید.

 

شما به غذا و نوشیدنی علاقه دارید و چیزهای بهتری در زندگی می خواهید و برای رسیدن به آنها غیر قابل تحمل می شوید.