وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

حتی یک قندیل و یخبندان ساده هم می تواند شاهکاری برای طبیعت خلق کند.

 

فقط کافی است کمی به خودتان استراحت بدهید، سری به بیرون بزنید و اطرافتان را خوب نگاه کنید.

 

شاید چیزهای کوچکی ببینید که با دیدن آنها متعجب شوید. ما در این بخش نمونه هایی از شاهکارهای طبیعت به شما نشان داده ایم.

 

1. مورچه هایی که در حیاط یک خانه بوده اند سعی کردند با هم دوست شوند و این اثر را خلق کنند.

 

مورچه های حیاط یک خانه این اثر را خلق کرده اند ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

2. ماکارونی 2 نفر در ایالت داکوتای شمالی یخ زده است.

 

ماکارونی در ایالت داکوتای شمالی یخ زده

 

3. نور آفتاب روی یک آیینه کوچک منعکس شده و قسمتی از ماشین را سوزانده است.

 

قسمتی از ماشین را سوزانده ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

4. این تصویر یک درختی در شمال انگلیس است.

 

عکس درختی در شمال انگلیس

 

5. بعد از دو روز بارش باران و یخبندان، لاستیک ماشین این چنین شده است.

 

دو روز بارش باران و یخبندان ، لاستیک ماشین ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

6. سنجابی یک تکه سنگ را مثل طعمه در دستانش گرفته است.

 

سنجابی با یک تکه سنگ شبیه قلب

 

7. مورچه ها داخل این تنه درخت رفتند و این خط و خطوط را روی آن درست کرده اند.

 

خط و خطوط داخل تنه درخت

 

8. نور آفتاب باعث آب شدن برف های سقف خانه شده و تصویر زیبای پنجره را نمایان کرده است.

 

برف های روی سقف خانه ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

9. این کدو حلوایی با کپک هایی که زده تصویر جالبی درست کرده است.

 

کدو حلوایی با کپک هایی که زده تصویر جالبی درست کرده

 

10. این حشره مثل یک موجود فضایی نگاه می کند.

 

حشره ای مثل موجودات فضایی ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

11. یک گروهی از مورچه ها درحال حمل پنجه خرچنگ هستند.

 

مورچه ها درحال حمل پنجه خرچنگ

 

12. در این عکس چند قارچ را در چشم مجسمه فیل می بینید.

 

عکس چند قارچ را در چشم مجسمه فیل ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

13. این تصویر جای پایی است که یخ زده است.

 

جای پایی که یخ زده

 

14. قندیل هایی که بر اثر شدت سرما روی ماشین زده است بسیار زیبا و جالب شده است.

 

قندیل های زیبا و جذاب روی ماشین ، وقتی طبیعت روی دیگرش را به ما نشان می دهد

 

15. پرنده ای روی شیشه جلوی یک اتومبیل فضله ای از خودش انداخته است که شبیه نوت موسیقی است.

 

پرنده ای روی شیشه جلوی یک اتومبیل ، نت موسیقی

 

16. آب داخل این لوله یخ زده طوری که از داخل آن بیرون زده و به نرده فشار آورده است.

 

آب داخل لوله یخ زده