وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طرز صحبت کردن با شخصیت افراد چه رابطه ای دارد؟

طرز صحبت کردن با شخصیت افراد چه رابطه ای دارد؟

طرز صحبت کردن با شخصیت افراد چه رابطه ای دارد؟

 

اسم ها، فعل ها، صفت ها و حتی سرعت صحبت کردن در شخصیت شما اثرگذار است، برای مثال افراد خوش برخورد با صدای بلند و سریعتر صحبت می کنند.

 

سایت سبک زندگی ایران ناز: اما روش های مختلفی برای صحبت کردن وجود دارد که با آنها می توانید به شخصیت افراد پی ببرید.

 

1. افراد درونگرا خلاصه و چکیده صحبت می کنند

 

افراد درونگرا خلاصه و چکیده صحبت می کنند

 

زبان افراد درونگرا و برونگرا با هم متفاوت است. افراد درونگرا از واژه های مبهم و مختصر استفاده می کنند درحالیکه برونگراها محکم تر و با واژه های مخصوص خودشان صحبت می کنند.

 

برای مثال وقتی شخصی می خواهد کتابی را به شما پیشنهاد دهد:

برونگراها می گویند: این کتاب عالی است.

درونگرا می گوید: این کتاب خیلی آموزنده است.

 

2. افراد درونگرا از حروف تعریف بیشتری هنگام صحبت کردن استفاده می کنند

 

افراد درونگرا از حروف تعریف بیشتری هنگام صحبت کردن استفاده می کنند

 

درونگراها از حروف تعریف بیشتری که به اهداف و اتفاقات شخصی شان برمی گردد استفاده می کنند.

 

همچنین از کلماتی مثل شاید یا احتمالا زیاد استفاده می کنند.

 

برونگراها می گویند: بریم غذا بخوریم.

درونگراها می گویند: شاید بتوانیم یک هات داگ بخوریم.

 

3. برونگراها از کلماتی که مربوط به لذت بردن می شود بیشتر استفاده می کنند

 

برونگراها از کلماتی که مربوط به لذت بردن می شود بیشتر استفاده می کنند

رابطه طرز صحبت کردن با شخصیت افراد

 

اگر درونگراها باهم در یک اتاق باشند و با هم صحبت کنند، درمورد حل کردن مشکل این طور صحبت می کنند:

 

برای مثال، “باید آشپزخانه آپارتمان جدیدم را تغییر بدهم چون خیلی قدیمی است.”

 

اما وقتی برونگراها با هم صحبت می کنند ترجیح می دهند موضوعات زیادی مثل لذت از زندگی را پوشش دهند مثلا:

 

“من اتاق نشیمن بزرگ آپارتمان جدیدم را دوست دارم”

 

4. افراد روشن فکر از کلمات بیشتری درمورد احساسات استفاده می کنند

 

افراد روشن فکر از کلمات بیشتری درمورد احساسات استفاده می کنند

 

لغاتی که انتخاب می کنید نشان می دهد که چقدر روشنفکر هستید.

 

افراد روشن فکر جملاتی که احساسات را نشان می دهد انتخاب می کنند. اگر همکارشان اشتباه کند یا ناراحت باشد اینطور می گویند:

 

“ناراحت نباش. فقط لازم است که شنیده بشوی”

 

5. افراد نگران از کلماتی که احساس نگرانی شان را نشان می دهند استفاده می کنند

 

افراد نگران از کلماتی که احساس نگرانی شان را نشان می دهند استفاده می کنند

 

بیشتر اوقات، افراد نگران از کلماتی مثل ترس، نگرانی و درد و غم استفاده می کنند.

 

آنها درمورد خودشان اینطور می گویند :”غم زیادی روی دلم است” اما اگر فردی این طور هم صحبت کرد او را قضاوت نکنید.

 

گاهی اوقات ممکن است همه این حس را تجربه کنند.

 

6. افراد زحمت کش و سخت کوش از کلماتی مثل پیشرفت و کلماتی که مرتبط با کار است استفاده می کنند

 

افراد زحمت کش و سخت کوش از کلماتی مثل پیشرفت و کلماتی که مرتبط با کار است استفاده می کنند

 

افراد وظیفه شناس را از کلماتی که مرتبط با کار است می توان شناخت. این افراد نتیجه گرا هستند.

 

یک پدر زحمت کش می گوید: “باید برای دخترمان دنبال یک مدرسه خوب باشیم. رویش کار می کنم.”

 

7. افراد تجربه پذیر بیشتر از کلمه “ما” استفاده می کنند

 

افراد تجربه پذیر بیشتر از کلمه "ما" استفاده می کنند

 

حتی استفاده از کلماتی مثل “ما” به جای “من” می تواند شخص اجتماعی و روشنفکر را نشان دهد.

 

افراد ترجیح می دهند از “من” کمتر استفاده کنند و بیشتر “ما” بگویند. این اثرات پیوندهای اجتماعی است.