وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

 

با دانستن این 9 علامت می توانید متوجه شوید که طرف مقابل شما رو دوست ندارد.

 

اگر مطمئن نیستید کسی علاقه مند و شیفته شما است یا خیر و نمی توانید مستقیم از او بپرسید، نکات زیر را با دقت بخوانید و به این نشانه ها توجه کنید.

 

ما به شما کمک می کنیم تا با این 9 نشانه احساس واقعی شخص مقابلتان را متوجه شوید.

 

1. گردن خود را می خارانند

 

گردن خود را می خارانند ، چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

 

این نشان می دهد شخص از چیزی نامطئن است یا نسبت به چیزی که می گوید شک دارد.

 

همچنین اگر شانه های فرد به سمت گوش هایش بالا رفت طوری که گردنش پنهان شد به این معنی است که با شما مخالف است یا به شما همه واقعیت را نمی گوید.

 

2. لب های خود را جمع می کنند

 

لب های خود را جمع می کنند

 

وقتی این نشانه را در فرد دیدید بدانید یک مشکلی وجود دارد.

 

اگر با او صحبت کردید و این کار را انجام داد بدانید که از حضور شما ناراحت است همچنین به این معنی است که از موضوع یا سوالی که از او پرسیدید خوشش نیامده است.

 

سعی کنید موضوع را عوض کنید و دوباره به دهان او نگاهی بیندازید.

 

3. از شما فاصله می گیرند

 

از شما فاصله می گیرند ، چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

 

اگر وقتی با او صحبت می کنید یک قدم به عقب می رود به این معنی است که می خواهد از شما فاصله فیزیکی و احساسی داشته باشد و با شما احساس راحتی نمی کند.

 

4. لبخند مصنوعی می زنند

 

لبخند مصنوعی می زنند

 

به لب ها و چروک های اطراف چشم های او به دقت نگاه کنید. یک خنده واقعی ماهیچه های صورت را درگیر می کند.

 

وقتی کسی به صورت واقعی می خندد اطراف چشم هایش چروک می افتد. درصورتی که خنده مصنوعی ماهیچه های صورت را درگیر نمی کند.

 

5. آنها به چشمان شما نگاه نمی کنند

 

آنها به چشمان شما نگاه نمی کنند ، چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

 

وقتی با کسی صحبت می کنید نداشتن تماس چشمی یک نشانه است. این به معنی آن است که به صحبت کردن علاقه ای ندارد.

 

همچنین شاید به شما دروغ می گوید زیرا نداشتن تماس چشمی نشانه آن است که فرد چیزی را پنهان می کند.

 

6. پاهای خود را از شما دور می کنند

 

پاهای خود را از شما دور می کنند

 

اگر فرد به صحبت کردن علاقه مند نباشد پاهایش را درجهت مخالف و به دور از پاهای شما قرار می دهد.

 

7. آنها جواب یک کلمه ای می دهند

 

آنها جواب یک کلمه ای می دهند

 

اگر هر زمانی که سوالی پرسیدید یا مکالمه ای را شروع کردید، جواب شخص مقابل، ساده بود به این معنی است که او به شما علاقه مند نیست.

 

جواب های کوتاه یک الی 3 کلمه ای خارج از ادب است.

 

8. لحن صدای خود را تغییر می دهند

 

لحن صدای خود را تغییر می دهند ، چگونه بفهمیم طرف مقابل ما را دوست ندارد؟!

 

لحن صدا لحن رابطه را تعیین می کند. شاید متوجه شده باشید وقتی کسی سرد یا گوشخراش صحبت می کند یعنی می خواهد فاصله اش را با شما حفظ کند.

 

9. آنها دست های خود را روی دسته صندلی که نشستند می گذارند

 

آنها دست های خود را روی دسته صندلی که نشستند می گذارند

 

اگر روی صندلی نشسته اید و دستهایتان روی زانوهایتان است به این معنی است که به مکالمه و صحبت کردن علاقه مندید.

 

اما اگر دستانتان روی دسته صندلی است به این معنی است که می خواهید هرچه زودتر فضا را ترک کنید زیرا در آن لحظه خودتان را درگیر نکرده اید.