وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

 

بدون شک شما هم با این افراد برخورد داشته اید؛ آن هایی که به زبان عامیانه یک سر و گردن از سایرین بالاتر هستند و همیشه با صفات و مهارت ها و هنرهایی که دارند، نظرها را به خود جلب می کنند. وقتی عده ای از این انسان ها با مهارت هایی از یک جنس، در کنار یکدیگر جمع می شوند، شاید ناخواسته هر یک برای اثبات برتریشان نسبت به دیگری، وارد رقابت شوند… یکی از این موقعیت ها را می توان در مورد عکاسان و مسابقات عکاسی متصور شد…

 

به گزارش ایران ناز عکاسان حرفه ای بسیاری در سراسر دنیا به فعالیت خود ادامه می دهند و به دنبال فرصتی هستند تا چشم ها را به قاب دوربینشان خیره و همگان را به تحسین خود وادار کنند. برای رسیدن به هدف، برخی از آن ها وارد رقابتی نفس گیر می شوند تا قضاوت را به عهده ی خُبره های این حرفه و مردمان بگذارند.در ادامه ایت عکس های زیبا را میبینیم

 

۱- پاریس | فرانسه

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۲- بنگلور | هند

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۳- کیوشو | ژاپن کیوشو (Kyushu) سومین جزیره ی بزرگ ژاپن است

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۴- ایومناک | گرینلند ایومناک (Uummannaq) یازدهمین شهر بزرگ گرینلند است.

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۵-بوسان | کره ی جنوبی

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۶- استان گیفو | ژاپن این استان در جزیره ی هنشو (Honshu)، بزرگترین جزیره ی ژاپن قرار گرفته است.

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۷- العین | امارت متحده ی عربی

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۸- هنگ کنگ | جمهوری خلق چین

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۹- روستای جوجینگ | چین از روستای جوجینگ (Jujing village) به عنوان گرد ترین روستا یاد می شود.

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۰- شهر کوولون والدل | چین

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۱- شهر دوبوک | ایالت آیوو آمریکا

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۲- شهر نیویورک | ایالت متحده ی آمریکا

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۳- فرانکفورت | آلمان

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۴- شهر نیویورک | ایالت متحده ی آمریکا

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

۱۵- هنگ کنگ | جمهوری خلق چین

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

 

عجیب ترین نمای شهر ها که تاکنون ندیده اید

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره