اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عكس بازيگران در اکران فیلم «کلوپ همسران»

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

 بازيگراني از جمله شقايق فراهاني ، محمدرضا شريفي نيا و نعيمه نظام دوست و … در  مراسم اکران مردمی فیلم «کلوپ همسران»حضور داشتند.

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

 

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

 

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

 

 

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»

 

عكس بازيگران در اکران  فیلم «کلوپ همسران»