وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عواقب بسیار خطرناک و باورنکردنی شب بیداری

عواقب بسیار خطرناک و باورنکردنی شب بیداری

عواقب خطرناک شب بیداری

 

براساس مطالعات اخیر افرادی که شب ها تا دیر وقت بیدار می مانند و یا دچار شب بیداری هستند و روتین مناسب خواب ندارند، ممکن است زودتر بمیرند.

 

کسانی که تا دیر وقت بیدار می مانند درمعرض خطر بیشتری برای ایجاد عادات بد نسبت به کسانی که زودتر می خوابند و زود هم بیدار می شوند هستند.

 

عواقب خطرناک شب بیداری

 

این مطالعه که داده های حدود 23000 دوقلو در فنلاند را در یک دوره 37 ساله مورد بررسی قرار داد نشان داد که الگوی زمانی یا ساعت زیستی یک فرد کمترین تاثیر را در مرگ افراد دارد.

 

ساعت زیستی یک فرد کمترین تاثیر را در مرگ افراد دارد

 

اصطلاح الگوی زمانی معمولا برای توصیف شخصی استفاده می شود که به طور طبیعی ترجیح می دهد در زمان خاصی از روز بخوابد که برای توصیف سحرخیزان یا شب بیدارها استفاده می شود.

 

اصطلاح الگوی زمانی خواب ، عواقب بسیار خطرناک و باورنکردنی شب بیداری

 

با این حال استفاده بیشتر از الکل ، تنباکو و سیگار در افراد شب زنده دار خطر مرگ و میر بالاتری را در ارتباط با این سبک زندگی برای آنها به همراه دارد.

 

الکل ، تنباکو و سیگار در افراد شب زنده دار

 

مطالعه دیگری روی 22976 مرد و زن 24 ساله از سال 1981 تا 2018 انجام شد و شیفت های شب، کار، مدت خواب و کیفیت خواب را با اثرات نامطلوبی برای سلامتی مرتبط دانست.

 

مدت خواب و کیفیت خواب ، عواقب بسیار خطرناک و باورنکردنی شب بیداری

 

این افراد در شب مقدار بیشتری الکل و دخانیات مصرف می کنند. همچنین این مطالعه نشان داد که کار کردن در شیفت های شب و میزان کیفیت خوابی که فرد دریافت می کند بر سلامت فرد تاثیر می گذارد.

 

تحقیقات نشان داده که شب بیدارها از مشکلات قلبی رنج می برند

 

شب بیدارها از مشکلات قلبی رنج می برند

 

در تحقیقات قبلی از بین 23000 شرکت کننده بیش از 8700 نفر تا سال 2018 از دنیا رفتند که نشان می دهد شب زنده دارها در مقایسه با سحرخیزها 9% بیشتر درمعرض خطر مرگ به هر دلیلی هستند.

 

نتیجه این شد که کسانی که شب تا دیروقت بیدار می مانند در مقایسه با سحرخیزها بیشتر الکل مصرف می کنند یا سیگار می کشند و احتمال کمتری وجود دارد که 8 ساعت خواب داشته باشند.