وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

با هرکه نشستيم ، دل از او نشکستيم
بر جام مي و مي کده ، مردانه نشستيم
هرچند که اين جام پر از جور و جفا بود
خورديم ولي حرمت ساقي نشکستيم . . .

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

گالري عکس هاي عاشقانه

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

عکس عاشقانه

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

گالري عکس هاي عاشقانه و زيباي بهمن ماه

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

در پــــي دانـه مـرو همچـو کبوتــر ، کـه تــو را
عاقـبت بهــر يکـي دانـــــه ، بــــه دام انـدازنـد
صيـد کن شيـــر صفت، نيم بخور، نيم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روي ، بـر تـو ســلام انـدازند . . .

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

گالري عکس هاي عاشقانه و زيبا

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

اي دل نگفتمت مرو از راه عاشقي ، رفتي؟
بسوز که اين همه آتش سزاي توست . . .
خوشي با خوبي فرق دارد
به خاطر خوبي ها
از خيلي خوشي ها ، بايد گذشت . . .

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

بهترین عکس های عاشقانه دونفره

 

عکس عاشقانه محسن تنابنده و همسرش روشنک