وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

معمولا بسیاری از بچه ها شیطنت و کارهای بامزه ایی می کنند که شما را بین خنده و گریه مستاصل می کنند.

 

در این بخش نمونه هایی از شیطنت بچه ها را در قالب تصویر به شما نشان داده ایم که با دیدن بعضی از آنها خنده تان می گیرد و با دیدن برخی دیگر دلتان می خواهد اشک بریزید.

 

1. این عکس از دو دوست است که می خواستند اتاقشان را رنگ کنند اما همه وسایل و حتی خودشان را رنگی کردند.

 

عکس از دو دوست ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

2. این پسر بچه هم درحال بازی قایم باشک است.

 

پسر بچه هم درحال بازی قایم باشک

 

3. این دختر بچه هم هر جایی که احساس راحتی کند می خوابد. این بار خودش را داخل یک جعبه جای داده است.

 

دختر بچه هم هر جایی که احساس راحتی کند می خوابد ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

4. این دختر 2 ساله با گچ روی زمین بالش کشیده است و درحال چرت زدن است.

 

دختر 2 ساله با گچ روی زمین بالش کشیده و روش خوابیده

 

5. این پسر بچه بعد از اینکه دستهایش را می شوید از درب کابینت آویزان می شود.

 

این پسر بچه از جایی که نباید آویزان شده ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

6. این طرز خوابیدن پسر بچه ای است که درحال بازی بوده و از فرط خستگی خوابش برده است.

 

طرز خوابیدن پسر بچه ، بازی با لگو

 

7. مادری که با فرزندش قایم باشک بازی می کرد دخترش را در این وضعیت پیدا کرد.

 

وضعیت خنده دار دختر هنگام قایم باشک بازی ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

8. این پسر بچه همه جا را با آرد کثیف کرده است اما چهره او که می خواهد کار بدش را توضیح دهد بسیار بامزه و خنده دار است.

 

پسر بچه همه جا را با آرد کثیف کرده

 

9. مادر این پسر بچه ساعت 3 نیمه شب او را درحالی که کارتون نگاه می کرد پیدا کرد.

 

مادر این پسر بچه ساعت 3 نیمه شب ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

10. خانواده ای برای شام به رستوران رفته بودند. این واکنش دخترشان است.

 

این خانواده برای شام به رستوران رفته اند

 

11. این هم تصویر یک خرابکاری دیگر پسربچه ای است که فقط چند دقیقه تنها مانده است.

 

خرابکاری پسربچه ای که فقط چند دقیقه تنها مانده ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها

 

12. این دختربچه احساس می کند که یک نی برای نوشیدنی اش کافی نیست.

 

دختربچه احساس می کند که یک نی برای نوشیدنی اش کافی نیست

 

13. این دختر 6 ساله در انجام دادن چندین کار به صورت همزمان عالی عمل می کند.

 

دختر 6 ساله در انجام دادن چندین کار به صورت همزمان ، عکس های جالب و خنده دار از کارهای بامزه بچه ها