وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس خنده دار از خانواده سلطنتی انگلیس!!

عکس خنده دار از خانواده سلطنتی انگلیس!!

عکس خنده دار از خانواده سلطنتی انگلیس!!

 

در این عکس کیت و سوفی از خانواده سلطنتی انگلیس به چه چیزی می خندیدند؟! در مراسمی کیت و سوفی همسر شاهزاده ادوارد؛ دوک ادینبرو در حالی که می خندیدند توجه همه را به خودشان جلب کردند.

 

این سوال به وجود آمد که چه چیزی بین آنها اتفاق افتاد که باعث شد توجه همه را به خودشان جلب کنند؟ یک کارشناس زبان بدن در این مورد توضیح داده است.

 

آنها درحالی که ریلکس بودند لبخند روی لبشان بود

 

عکس خنده دار از خانواده سلطنتی انگلیس!!

 

کیت و سوفی کنار هم ایستاده بودند و همسرانشان را تماشا می کردند. یک کارشناس زبان بدن؛ جودی جیمز دوستی و رابطه نزدیک این دو را خاطر نشان کرد.

 

لبخند و ژست آنها رابطه عمیق و قوی شان را نشان می دهد. حتی ژست های آنها هم شبیه همدیگر بود که افکار و احساسات مشترکشان را نشان می داد.

 

جوی جیمز به دلایلی که پشت این لبخند آنها بوده رسیده است. او گفته شاید دلیل آن لباس های همسرانشان برای این مراسم بوده است.

 

درحالی که این لباس های خاص ویلیام و ادوارد جذاب بود اما کلاه ها و پرهای آن شاید برای همسرانشان کمی خنده دار به نظر می رسید.

 

مردها وقتی می خواستند از جلوی همسرانشان عبور کنند سعی می کردند یک ظاهر جدی به خودشان بگیرند.

 

ادوارد و ویلیام که در کنار همسرانشان

 

جودی جیمز همچنین بیان کرد که دیدن ادوارد و ویلیام که در کنار همسرانشان ایستاده اند و شاد و ریلکس به نظر می رسند برای چارلز خوشحال کننده بوده است.

 

همانطور که کالسکه پادشاه از جلوی آنها رد می شد احساس رضایت می کرد.

 

کالسکه پادشاه انگلیس ، عکس خنده دار از خانواده سلطنتی انگلیس!!

 

زبان بدن یک ابزار قوی برای فهمیدن دیگران و بیان خودمان است و اغلب اوقات افکار و احساسات را که واژه ها به تنهایی نمی توانند بیان کنند انتقال می دهد.

 

با دقت کردن به زبان بدن افراد می توانیم به درک عمیقی از خلق و خوها، سطح اعتماد به نفس و حتی ناراحتی های فرد پی ببریم.