وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

عکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

عکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

بعضی از رستوران های سراسر دنیا بشقاب ها و ظرف های جالب، خاص و عجیب غریبی برای سرو غذای مشتریان خود درنظر گرفتند که ممکن است با دیدن آنها شگفت زده شوید.

 

این رستوران ها از چیزهای دیگری به جز بشقاب معمولی برای سرو غذا استفاده کرده اند. این کارشان باعث شده نحوه سرو غذا در رستورانشان منحصر به فرد و خاص باشد.

 

1. استفاده از کلاه برای سرو سوشی!

 

استفاده از کلاه برای سرو سوشی ، عکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

2. این رستوران پاستا را در یک بطری ای که با زنجیر بسته شده ریخته است.

 

رستوران پاستا را در یک بطری ای که با زنجیر بسته شده ریخته

 

3. این بشقاب نیست. بیشتر شبیه یک کلاه گیس است.

 

این بشقاب نیست. بیشتر شبیه یک کلاه گیس استعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

4. این ظرف سرو غذا در یک رستورانی در آیداهو است.

 

ظرف سرو غذا در یک رستورانی در آیداهو

 

5. این رستوران مرغ سوراخی را در گیلاس های بلند گذاشته است.

 

رستوران مرغ سوراخی را در گیلاس های بلند گذاشتهعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

6. یک نفر در نیویورک این ظرف سرو غذا را برای دوستش فرستاده است.

 

یک نفر در نیویورک این ظرف سرو غذا را برای دوستش فرستاده

 

7. ظرف سرو غذای این رستوران آیینه دارد تا فرد بتواند خود را در آیینه نگاه کند.

 

ظرف سرو غذای این رستوران آیینه داردعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

8. خوزه آندرس یک سرآشپز مشهور پیش غذای خود را در یک کفش پاشنه بلند زنانه می ریزد.

 

پیش غذا در کفش پاشنه بلند زنانه

 

9. یک رستوران غذاهایش را در ظرف سگ ها می ریزد.

 

رستورانی که غذاهایش را در ظرف سگ ها می ریزدعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

10. در یک همایش پیش غذا را به میخ زده اند.

 

پیش غذا را به میخ زده اند

 

11. این زن در هتلی در تورنتو کانادا رفته و خوراکی ها و غذاهای آنجا در یک جعبه آرایش قرار داده شده است.

 

خوراکی ها و غذاهای آنجا در یک جعبه آرایش قرار داده شدهعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

12. غذایی که در زیره کفش سرو می شود.

 

غذایی که در زیره کفش سرو می شود

 

13. دفعه بعد قوطی نوشابه تان را دور نریزید. این عکس یک رستوران است که روی قوطی نوشابه غذا سرو می کند.

 

روی قوطی نوشابه غذا سرو می شودعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

14. آیا می توانید حدس بزنید این دسری که در گلدان ریخته شده چه دسری است؟

 

دسری که در گلدان ریخته شده

 

15. در یک همایش کاری این ظرف برای سالاد در نظر گرفته شده است. در صورتی که این ظروف برای نوشیدنی یا دسر استفاده می شود.

 

در یک همایش کاری این ظرف برای سالاد در نظر گرفته شدهعکس هایی از ظرف های جالب و عجیب رستوران ها

 

16. این سس خامه از اطراف این غذا ریخته و معلوم نیست از روی ظرف به کجا می ریزد.

 

سس خامه از اطراف این غذا ریخته و معلوم نیست از روی ظرف به کجا می ریزد