وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

چاقو، کرم، پروانه و سیب هیچ چیز مشترکی با هم ندارند. اینها ترستان را لو می دهند.

 

دراینجا ما می خواهیم به ناخودآگاهتان یک ضربه بزنیم تا شما بفهمید واقعا از چه چیزی می ترسید. فقط به این عکس نگاه کنید و به اولین چیزی که می بینید دقت کنید.

 

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

در اولین نگاه چه می بینید؟

 

1. اگر پروانه می بینید

 

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

از کسی که به شما خیانت کند می ترسید. شاید چون دیگران شما را طرد کردند یا آسیب دیدید بی اعتماد هستید.

 

پروانه نماد یک اتفاق دردناک در کودکی تان یا پذیرفته نشدن در محل کارتان است.

 

وقتی ما از تجربه این چنینی عبور کردیم، ذهن ما نمی تواند از آن رد شود و زمانی که یک موقعیت مشابه آن برایش تداعی می شود، آن خاطره دوباره پدیدار می شود.

 

2. اگر سیب می بینید

 

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

سیب دیدن در نگاه اول، به معنای ترس از مرگ است. ممکن است ترس از دست دادن نزدیکانتان هم باشد.

 

این ترس به خاطر یک تجربه دردناک است. شاید در گذشته کسی را از دست دادید که تجربه دردناکی در ذهن شما به جا گذاشته است.

 

3. اگر کرم می بینید

 

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

تاحالا واژه شبح هراسی به گوشتان خورده؟ اگر در عکس، کرم دیدید احتمالا یک ترس ناخوداگاه از چیزهای ماورایی مثل دیدن روح دارید.

 

با یادآوری واژه های روح، جادوگر یا هر چیز ماوراء الطبیعه ای آلارم ذهنتان به صدا در می آید.

 

حتی اگر ذهنتان بداند که واقعیت ندارد، افکار زودگذر با فشار آوردن به ذهنتان باعث می شود که  حس روح زدگی کنید.

 

4. اگر چاقو می بینید

 

با این عکس، میزان ترس شما برملا می شود (روانشناسی)

 

چاقو نماد درمان است. اگر در نگاه اول چاقو دیدید، ترستان به بیماری لاعلاج مربوط می شود.

 

همگی ما از بیماری و پیری می ترسیم اما این ترس در ناخودآگاه ما ریشه دارد. افرادی که در نگاه اول چاقو می بینند از بیماری لاعلاج یا مرگ ناگهانی می ترسند.