وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

امروز و بـه مناسبت 12 آذر ماه و 3 دسامبر روز جهانی معلولان متن های تبریک و عکس های تبریک روز جهانی معلولان را گردآوری کرده ایم. همه ی ساله و در این روز برنامه هایي برای معلولان درنظر گرفته می شود و همچنین معلولین موفق نیز در این روز برای همه ی سخنرانی میکنند.

 

روز جهانی معلولین

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

پاهایش خوب می‌دانند کـه کمی بالاتر

جای خالی ده انگشت خودنمایی میکند

و پاهایش عهد کرده اند کـه جای خالی دستها را پر کنند

خدا دست هاي تـو را گرفته تا جانی پاک و توانی خدایی نثارت کند

اینک، تـو دست هایي داری بـه وسعت آسمان

بـه وسعت آبی بی کران و آسمان در نماز برایت قنوت می بندد

دست هایي داری با انگشتری ماه نشانی

ودر حلقه تسبیح تـو سی و چهار ستاره سو سو میزنند

مـن دست هایي می‌خواهم چون تـو بـه وسعت آبی آسمان

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

3 دسامبر روز جهانی معلولین

معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خودرا رشد داده و آنرا نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه بکار گیرند.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

بـه این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی تضمین شود. نام گذاری روز جهانی معلولین روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ کـه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، همه ی ساله در 3 دسامبر برگزار می شود.

 

پاهایی در خواب

صندلی چرخدار

بر سجاده ي عشق میخوانمت تـو را

ودر انتظار فردایی روشن همگام می شوم

با هدیه اي کـه داده‌اي معلولیت

 

هدف از نامگذاری روز جهانی معلولین

هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط بـه معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهیهایی بوده اسـت کـه می ‌بایست از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌هاي سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع بهمین منوال طی شد تا درسال ۱۹۹۹ شعاری با مضمون «امکان دسترسی برای همه ی در هزاره جدید» برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

بیش از پانصد میلیون نفر بدلیل نقص در سیستم روحی و مغزی جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. اینان هر کجا کـه باشند ودر هر نقطه‌اي از دنیا کـه بـه سر برند بدلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیتهایی در زندگی خود مواجه میشوند. در طی بیست سال اخیر کوششهای چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول بـه جامعه انسانی صورت پذیرفته اسـت.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

یکی ازمواردی کـه میتوان ازآن بعنوان نقطه عطفی دراین زمینه نام برد اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی بعنوان سال جهانی معلولین اسـت کـه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. درسال بعد «۱۹۸۱» فاصله سال هـای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه ی‌جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقاء بخشد.

 

12 آذر روز جهانی معلولان اسـت

روز جهانی مـا می‌توانیم

روز جهانی زندگی جاریست

روز جهانی انسان هاي دوست داشتنی خداوند خجسته باد

 

معلول کیست؟

معلول بـه کسی گفته می شود کـه بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی بطور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه اي او بـه وجود آید، بـه طوریکه این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد. این گروه، شامل ناشنوا، نابینا، و معلول جسمی، حرکتی و ذهنی می‌باشد.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

آمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشان میدهد کـه تا سال 1378، ده درصد از جمعیت جوامع صنعتی و دوازده درصد ازجمعیت جوامع روبه توسعه را، افراد معلول تشکیل می‌دهند. در ایران، حدود سه درصد بـه نوعی دچار معلولیت هاي جسمی جزئی یا کلی هستند. معلولیت، گاه بعلت نبود در مان مناسب، در طول زندگی و تا پایان عمر، با اینگونه افراد خواهد بود.

 

اینروزها همه ی از دردها  کوه میسازند

از مریضی‌ها  طوفان می سازند

با دیدن معلولان آه میکشند

گذراندن لحظات با معلولان  برایشان سخت اسـت

اینروزها هیچ کس طاقت تحمل سختی ندارد

اینروزها هیچ کس مشقت و درد را دوست ندارد

اینروزها همه ی دنبال آسایش و لذت دنیوی هستند

ولی مـن خدا را شکر میکنم کـه معلول هستم

خدا را شکر میکنم کـه همیشه درد جسمی و روحی دارم

خدا را شکر می گویم کـه ظاهرم نقص دارد و متفاوت اسـت

خدا را شکر میکنم کـه نگاهم بـه زندگی متفاوت اسـت

خدا را شکر میکنم کـه باوجود تمام مشقات  هنوز بندگی میکنم

خدا را شکر میکنم کـه در اوج تنهایی

تنها یارم خداست و لاغیر..

 

احترام، نه ترحم

انچه در ارتباطات اجتماعی با معلول باید درنظر گرفت، این نکته اسـت کـه ارتباط با آنها، باید همراه احترام باشد و از ترحم بـه ایشان دوری گزید. تفاوت این دو نوع رفتار دراین اسـت کـه در اولی، طرفِ موردِ احترام، انسانی بزرگ بـه شمار می‌آید.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

اما در گزینه ترحم، مخاطبْ انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود کـه باید همواره دست وی را گرفت و بـه شخصیت و روحیات وی، اندک توجهی نمی‌گردد. بـه یاد داشته باشیم آنچه توانایی را می سازد، اراده اسـت و اراده اگر بخواهد جاری شود، هیچ بهانه اي را نمی شناسد.

 

بـه سلامتی

همه ی ي اعضای کاروان معلولین و جانبازان

کـه باوجود نقص ظاهری در بدن

بهترین مدال ها رو از مسابقات پارا آسیایی کسب کردند

اگر سالمی قدرشو بدون

روز جهانی معلولان خجسته باد

 

آموزش و فرهنگ

معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خودرا رشد داده و آنرا نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه بکار گیرند. بـه این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی تضمین شود. از شمار این اقدامات، می توان بـه:

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

تهیه وسایل کمک ارتباطی برای ناشنوایان، منابع و مطالب علمی بـه خط بریل یا نوارهای صوتی برای اشخاصی کـه دچار اختلالات بینایی در سطح مختلف هستند، و خواندنی هایي کـه از لحاظ کمی و کیفی باتوان و استعداد افراد کم توان ذهنی مناسب باشد را نام برد. بیشتر افراد معلول نمیتوانند از امکانات تفریحی موجود در سطح جامعه استفاده مناسب کنند.

 

با مـن سخن بگو، اي گویای خاموش

کـه خسته ام از هیاهوی آدم هاي رنگ رنگ

با مـن سخن بگو کـه حرف هایت را

با تمام وجود احساس می‌کنم

چشم هایت چـه خوب راز درونی ات را فاش می‌کنند

همیشه چشم ها بهتر از زبان سخن می‌گویند

با چشمانت با مـن سخن بگو

کـه چشم ها هرگز دروغ نمیگویند

روز جهانی معلولان خجسته باد

 

اشتغال افراد معلول

اشتغال هر فرد، موجب استقلال اقتصادی او می شود. داشتن شغل، بـه شخص هویت و تشخّص اجتماعی بخشیده ودر او، اعتماد بـه نفس بـه وجود می آورد. متأسفانه بسیاری از معلولان، علی رغم گذراندن دوره هاي تحصیلات عالی و کسب دانش و مهارت لازم، نمی‌توانند بـه اشتغال مناسب برسند. در زمینه اشتغال زایی برای معلولان، تبعیض فاحشی وجوددارد و گاه میزان بیکاری میان معلولان، دو برابر بیکاران عادی اسـت.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

در صورتی کـه براساس قانون، دولت موظف اسـت سه درصد از اشتغال رابه معلولان اختصاص دهد، ولی این قانون تا کنون بـه صورت مطلوب اجرا نشده و شاهدیم کـه موضوع اشتغال معلولان، با بی مهری روبه رو گردیده اسـت. بـه ناچار تعداد قابل توجهی از آنان، باید بیشترین وقت خودرا در بین خانوده سپری کرده و زندگی خود رابه سختی ادامه دهند.

 

معلول از نظر لغوی

بـه معنای هرچیزی کـه آنرا

بعلت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده اسـت تا ثابت کند

کـه میتواند جزء بهترینها باشد

اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل اسـت

اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید می‌تواند

در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

 

مشارکت اجتماعی معلولین

افراد معلول باید در تصمیم‌گیری ها، بـه ویژه درخصوص سازمان هایي کـه اعضای آن از معلولان تشکیل شده، یا معلولان در آن عضویت دارند و برای معلولان خدمت رسانی میکنند، مشارکت جدی و تاثیر گذار داشته باشند. کمک بـه تشکیل گروه هاي خود یار بـه منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلولان، از مهمترین اقدامات برای مشارکت این گروه می باشد.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر، وجود چنین تشکیلاتی، موجب می شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی، دسترسی بـه خدمات تخصصی، و نیز زندگی زناشویی و تشکیل خانواده، بتوانند دیدگاه ها و ایده هایشان را مطرح، ودر مورد مسایل مربوط بـه زندگی خود، تصمیم‌گیری کنند.

 

هر کـه بـه درگاه مقرب تر اسـت

جام بلا بیشترش می‌دهند

معولیلت نگاه ویژه خداوند بـه انسانهایی اسـت

کـه بیشتر از بقیه دوستشان دارد

روز معلولان خجسته باد….

 

تفریح و سرگرمی معلولین

توجه بـه تفریح و ورزش، موجب سلامت جسمی و بهداشت روانی بخش عظیمی از نیروی خلاق معلولان را فراهم می آورد. بیشتر این افراد نمیتوانند از امکانات تفریحی موجود در سطح جامعه استفاده مناسب کنند.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

شایسته اسـت کـه مسئولان، درصدی از امکانات رفاهی و ورزشی رابه معلولان اختصاص دهند، تا آنها نیز مانند سایر افراد جامعه، از این امکانات استفاده نمایند.

 

خداوند می فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد آمده

و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده

مـن حیا میکنم از آنکه در روز قیامت

برای او پرونده اي باز کنم

« روز جهانی معلولان خجسته باد »

 

یاری به معلولان

کمک و یاری رساندن بـه هم نوع، فضیلتی اسـت بزرگ ودر اسلام سفارش زیادی بـه آن شده اسـت. البته این کمک باید بحال کمک گیرنده مفید باشد و موجب ناراحتی او نشود. کسانی کـه با انگیزه خودنمایی، ارضای حس خود بزرگ بینی و فخرفروشی بـه دیگران کمک میکنند، راه خطا میروند.

 

پیام و عکس نوشته های به مناسبت روز جهانی معلولان + تبریک روز معلولان

 

دراین میان، کمک بـه افراد معلول، برداشتن همه ی موانع و مشکلات نیست، بلکه کمک بـه انجام کاری اسـت کـه این افراد از عهده آن برنمی آیند. فراهم ساختن امکانات شرکت واقعی معلولان جسمی در زندگی اجتماعی، در آنها دلگرمی، اعتماد بـه نفس و نشاط می آفریند.

 

با چرخیدن چرخ ویلچرت

جهان نیز میچرخد

جهانی کـه تـو خود ساخته اي جهانی زیبا

کـه حتی انسان هاي بدون ویلچر آنان کـه بر پا ایستاده اند

هرگز طعم شیرین آنرا نخواهند چشید

جسم نشسته تـو، بلندتر از قامت هر ایستاده اي

سر بـه آسمان می ساید و تـو چرخ ها را می دوانی

تا قصیده بلند توانایی ات را برای چشم هایي کـه

تـو را ناتوان میبینند، بخوانی

اي قافیه خوش وزن شعر پویش و امید

تـو در تقدیر خویش انسانی را دیده اي

کـه پاهایش بـه امانت نزد خدا مانده اسـت

هم چنان چرخ را بچرخان، تا جهان زیبای تـو بگردد

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

شعر برای روز جهانی معلولان

 

اگرچه معلولم ولی اندیشه ام معلول نیست

هیچ مجهولی برای فکر مـن مجهول نیست

اهل فکر و همت و شور و شعور و کوششم

داوری هاي نادرست درباره ام مقبول نیست

عزت نفسم مرا نزد همه ی ممتاز کرد

با ترحم گر نگاهم می کني معقول نیست

نقص جسمی مانع کار وتلاش مـن نشد

هیچ معلولی بـه جرم علتش معزول نیست

سینۀ مـا خانۀ عشق وصفا وعزت اسـت

جزء وفا وجز محبت اندرین کشکول نیست

حاصل کارم هنرهاي ظریف دستی اسـت

جز هنر در غرفۀ صاحبدلان محصول نیست

اشتغال مـا بـه شغل دولتی نا گفته

بجز کمی از مـا بـه شغل دولتی مشغول نیست

انتظارم از همـه این اسـت کـه مارا حس کنند

گر چـه این حس کردنی‌ها بین مـا معمول نیست

پرسشی دارم زِمسؤولان کشور یک بـه یک

از چـه رو نسبت بـه معلولان کسی مسؤول نیست

آدمی را آدمیت منزلت باشد و بس

لُطف حق بی آدمیت مر تُرا مشمول نیست

آفرینش آفرین گوید بـه پاس همتم

هر کـه گوید آفرین بر همتم مغفول نیست

با شریفان انس واُلفت گیر و دایم شاد باش

چون سخن هایش درست ولااقل مجعول نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد…