اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

بهترین عکس نوشته ها از بزرگ ترین های دنیا را در این مطلب به صورت جامع گردآوری کرده ایم. بهترین جملات و تجربه هاي انگیزشی از معروف ترین هاي دنیا، از تام هاردی و مایکل جکسون گرفته تا مارادونا و آبراهام لینکن رئیس جمهور فقید و بی نظیر کشور آمریکا. برای حرکت انگیزه لازم اسـت و این انگیزه مثل بنزین برای ماشین اسـت.

 

بهترین جملات انگیزشی

موقعی کـه اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر میکنند همیشه بهمین منوال خواهد بود. اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده کنید. مثلا زندگی هم دارای فصل‌هایي اسـت و مـن اکنون در فصل زمستانم. انسانی کـه امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی کـه آرزوهایش محدود باشد در دسترس ترس نیست. « آنتونی رابینز »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

 

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس و متن های انگیزشی از ستاره های معروف دنیا

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

کرم ابریشم ابتدا بـه‌ صورت کرم اسـت و موقعی کـه بـه دور خود پیله‌اي می‌تند، ظاهرا مرده بنظر می رسد. اما در واقع چنین نیست. بله او در حال تبدیل شدن بـه پروانه اسـت. گاهی اوقات کافی اسـت کـه بـه خدا اعتماد کنیم، زیرا اوست کـه میداند چـه موقع مـا باید بـه پروانه مبدل شویم. « آنتونی رابینز »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

تصاویری از متن های موفقیت از افراد سرشناس

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس پروفایل سخنان چهره های معروف

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

مگر نه چیزی کـه امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تـو خواهد رفت؟ پس، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصل‌هاي درخشان زندگی تـو باشد. « جبران خلیل جبران »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس پروفایل انگیزشی همراه با متن های زیبا

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

جملات انگیزشی برای زندگی

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

مـن هفتصد بار اشتباه نکردم. مـن یک‌بار اشتباه نکردم مـن زمانی موفق شدم کـه هفتصد راهی راکه موفقیت‌آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی راکه عمل نمیکرد حذف کردم راهی را پیدا کردم کـه کار می کرد. « توماس ادیسون »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

متن در مورد موفقیت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس پروفایل در مورد موفقیت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

منتظر نمانید عشق شـما را پیدا کند. زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق بـه سادگی در آن جوانه زند و رشد کند. خودرا تمام و کمال و تا آن جا کـه در توان دارید با صداقت تمام بـه رابطه‌تان متعهد و پایبند کنید. قدرت تعهد بذر عشق میان شـما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و بـه آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شـما بـه بار بنشیند. « باربارا دی انجلیس »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس نوشته درباره شجاعت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس نوشته انگیزشی افراد مشهور

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

هنگامیکه بر زمین می خوریم، لازم اسـت از جایمان برخیزیم، گرد و خاک لباسمان را بزداییم، و دیگر بار، بـه راهمان ادامه دهیم، چنانچه دوباره بر زمین افتادیم «حتی اگر میلیون ها بار بر زمین افتیم…» هنوز احتیاج داریم برخیزیم و بـه راهمان ادامه دهیم. « بتی جین ایدی »

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس های موفقیت آمیز

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

بهترین متن های انگیزشی

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

اگر بخواهیم در زندگی خود بـه کمال رضایت برسیم، اینکار یک راه بیشتر ندارد: ابتدا ببینیم چـه چیزی را بیش از همه ی میخواهیم «یعنی عالی‌ترین ارزش‌ها درنظر مـا چیست» و آنگاه تصمیم قطعی بگیریم کـه براساس معیار هـای مورد قبول خود زندگی کنیم. « آنتونی رابینز »

عکس نوشته انگیزشی + عکس پروفایل انگیزشی

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

عکس و متن انگیزشی | بهترینها از معروفترین هاي دنیا + متن هاي موفقیت

عکس نوشته های انگیزشی و مایه دار سنگین + متن انگیزشی موفقیت

رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست کـه کاری راکه دوست داریم انجام دهیم بلکه دراین اسـت کـه کاری راکه انجام میدهیم دوست داشته باشیم. همواره بـه دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش بـه کسیکه تـو را آزرده دوباره اعتماد نکنی. خود رابه فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش کـه خودرا می‌شناسی، پیش از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تـو را بشناسد. « گابریل گارسیا مارکز »