وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

مجموعه عکس نوشته ها و جملات زیبا و الهام بخش زندگی

 

در ادامه همین بخش از ایران ناز نگاهی داریم به زیباترین نوشته های آموزنده برای زندگی

 

 

زندگی نثل بازی شطرنج میمونه
اگه میخوای برنده باشی

باید یکی و ناراحت کنی !!

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگیعکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

از غم انگیزترین لحظه میشه اشاره کرد

به وقتی که می خوای بهش پیام بدی

ولی فکر میکنی اون قدری که

تو میخوای باهاش حرف بزنی

اون دلش نمی خواد

 

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

دنیای اطرافت

را خودت بکش !!

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگیعکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگیعکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

با خنده جلو آمد و از عشق سخن گفت

در لحظه رفتن سخن از فلسفه آورد

 

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگیعکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی

 

وقتی ارزش زیادی قائل میشی

برای کسی که لیاقتشو نداره

ضربه ای میخوی که لیاقتشو نداری

 

 

عکس نوشته های زیبا و الهام بخش زندگی