اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

تیر ماهی

قصه نیست تا بتوانی بخوانی

صدا نیست تا بلند فریادش کنی

آواز نیست تا همه ی‌ي جا او را سر دهی

او روح تابستان اسـت

روح آتش عشق

و نفس‌هاي خدا در وجودش دمیده شده

با تمام احساس در آغوشش گیر

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

تیر، چهارمین ماه سال خورشیدی و ۳۱ روزه اسـت. دراین تقویم تیر از روز ۹۴ اُم سال آغاز شده و تا روز ۱۲۴ اُم سال را شامل می‌ شود و اولین ماه فصل تابستان اسـت. برج فلکی تیرماه برج سرطان «خرچنگ» اسـت چهارمین برج فلکی از دایرة البروج اسـت. سمبل این برج خرچنگ «در انگلیسی Cancer» نامیده می‌ شود. در گاه‌ شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه چهارم گاه‌شماری اوستایی نو برگرفته شده‌ اسـت.

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

مورد داشتیم:

بطرف میگن از آرزوهات بگو

شروع میکنه از تیرماهی‌ها میگه

یه همچین آدمایی هستیم مـا!

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس پروفایل تولد تیر ماهی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

مـن تیر ماهی ام

تـو میدانی کـه حتما دوستت دارم

نه سرسری، کـه قطعا دوستت دارم

سند هرگز نخوردستی دل مـن

بخر با عشق کـه نقدا دوستت دارم

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس نوشته تیر ماهی خاص

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

معنی عشق را تنها زمانی می‌فهمی

کـه یک تیر ماهی عاشقت باشد

او تهی اسـت از هرگونه ادعای الکی!

با احساسات لطیفش

رابطه‌اي صادقانه را می‌سازد

کـه نظیرش در هیچ جای این دنیا نیست

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

کپشن تیر ماهی خاص و جدید

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

تیر ماهی‌ها وقتی شادن دوست دارن

همه ی اطرافیانشون هم شاد باشن

ولی وقتی غمگینن

دوست دارن تنهای تنها باشن

و کسی کاری بهشون نداشته باشه!

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

متن زیبا درمورد متولد تیر ماه

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

تیر ماهی که باشی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهرته

تیر ماهی کـه باشی

گاهی یه اخم کوچیک

باعث جذابیت صد برابری چهرته

کـه جذبتو بیشتر میکنه!

تیر ماهی کـه

باشی خیلی چیزارو می‌فهمی

ولی بـه روی خودت نمیاری!

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

متن و کپشن های خاص تیرماهی

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی

 

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین تیرماه + متن و کپشن های خاص تیرماهی