وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

به گزارش ایران ناز شما ممکن است شک کنید این پرتره هایی که می بینید عکس هستند، اما باور کنید یا نه این ها نقاشی های هنرمند ایتالیایی «Emanuele Dascanio» هستند. تکمیل برخی از آنها بیش از 780 ساعت زمان برده است که البته با نگاه کردن به آثار شگفت انگیزش متوجه می شوید که چطور این قدر زمان برده است.

 

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

 

او با ترکیب زغال چوب و گرافیت طراحی می کند و مدل ها با یک منبع نور روشن می شوند که کیفیت رنسانس خاصی به آنها می دهد. امانوئلا تکنیک های رنگ روغن اساتید رنسانس قدیمی را از نقاش ایتالیایی «Gianluca Corona» آموخته است و سپس این دانش را با سبک منحصربفرد خودش برای ایجاد پرتره های زیبا که آمیزه ای از کلاسیک و معاصر است، به کار می گیرد.

 

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی هنرمند ایتالیایی