وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های جالب از شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس های جالب از شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس های جالب از شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

بسیاری از مردم معتقدند که عشق و نفرت با هم ارتباط مستقیمی دارنداما وقتی چنین موضوعی بین خواهر و برادرها اتفاق می افتد، ممکن است در روز بیش از 10 بار هم تکرار شود.

 

مخصوصا اگر برای کنترل تلویزیون یا تکه آخر شکلات بحثشان شود هر چند این بحث ها معمولا هیچ برنده ای هم ندارد.

 

برادری به خواهرش گفته بود بعد از جراحی قلبم باید ساعت اپل بخرم تا ضربان قلبم را نشان دهد. حالا ببینید خواهرش برای او چه ساعتی درست کرده؟!

 

ساعت اپل کادوی جراحی قلب ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

این عکس، پیامی است که برادری برای خواهرش با یک جوهر نامشخص نوشته است.

 

پیام برادر برای خواهر ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

وقتی بچه ای در اتاق خواهرش خوابیده است به این صورت جریمه می شود.

 

جریمه هنگام خواب ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس های جالب از شیطنت بچه ها

 

دختری که رفته و خواهرش را تنها گذاشته ببینید با سگش چه کرده است؟!

 

سگ بسته بندی ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

عکس العمل فرزند دوم با خواهر کوچکش را ببینید!

 

عکس العمل فرزند دوم با خواهر کوچکش ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

این ساختمان، باریکترین ساختمان بیروت است. مالک آن این ساختمان را ساخته تا منظره دریا از ساختمان برادرش مشخص نباشد.

 

باریکترین ساختمان بیروت ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

خواهری موهای مسواک خواهرش را بریده. به نظر شما چرا این کار را کرده؟

 

مسواک زدن ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

دختری تمام محتویات یخچال خواهرش را کادو پیچ کرده است.

 

کادو پیچ کردن محتویات یخچال ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

آنطور که مشخص است پسر بزرگتر، برادر کوچکش را روی اسکیت با چسب پیچیده است.

 

چسباندن بچه روی اسکیت ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس های خنده دار از بدجنسی خواهر و برادر

 

همانطور که می بینید سگها هم با خواهر یا برادرشان بدجنسی می کنند.

 

سگ های خواهر و برادر ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

پسری از برادرش خواسته بود وقتی خانه نیست از سگش مراقبت کند اما وقتی رسید با این صحنه مواجه شد.

 

مراقبت از سگ ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس خنده دار و جالب

 

دعوا بر سر نشستن روی صندلی جلوی ماشین است.

 

دعوا بر سر نشستن روی صندلی جلوی ماشین ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

یادداشت تهدید آمیزی که دختری برای خواهرش نوشته که اگر این را بخورد کشته می شود.

 

یادداشت تهدید آمیزی دختری برای خواهرش ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

به نظر می آید که وقتی پسر خانه نبوده برادرش تمام وسایلش را اینطور پیچیده است.

 

فویل پیچیدن دور وسایل ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

خواهر کوچک این پسر ناخن کار است و از او خواسته تا ناخن هایش را مانیکور کند.

 

مانیکور ناخن پسر ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

 

فردی اخیرا خانه اش را عوض کرده و به خانه نو رفته است و خواهرش این هدیه را برای او آورده است.

 

کادو خواهر برای خانه نو ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها

عکس جالب و خنده دار

 

جایزه بهترین برادر امسال به دارنده این عکس تعلق می گیرد:

 

جایزه بهترین برادر سال ، ترساندن ، عکس جالب شیطنت و بدجنسی خواهر و برادرها