اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

اگر برای انجام کاری از وسیله ای کمک بگیریم فقط به این دلیل نیست که تنبلی می کنیم بلکه شاید می خواهیم سریع ترین راه را برای انجام آن انتخاب کنیم.

 

اما همه ما می دانیم وقتی در رختخواب هستیم خاموش کردن لامپ کار سختی است و هنوز هم افرادی هستند که تنبل هستند و انجام دادن بعضی کاری برایشان سخت است.

 

به همین خاطر ما مجموعه عکس هایی خنده دار آماده کرده ایم که افراد برای حل مشکلشان کارهای جالبی انجام دادند تا کمترین تلاشی برای انجام آن نکنند.

 

1. دراز کشیدن روی زمین و اینترنت گردی

 

دراز کشیدن روی زمین و اینترنت گردی ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

2. وقتی حجم زیادی از زباله ها یک چیدمان هنری ایجاد کرده.

 

چیدمان هنری با زباله ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

3. به نظر می آید کنترل تلویزیون گم شده و برای اینکه ایشان از تختش حرکت نکند با دسته ای آن را روشن کرده.

 

کنترل تلویزیون گم شده ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

4. روش جدید صف بستن در تایلند.

 

روش جدید صف بستن در تایلند ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

5. گویا فردی که این سیب را خورده برای کندن برچسب روی آن انرژی نداشته است.

 

سیب را خورده ولی برای کندن برچسب انرژی نداشته ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

6. آموزش حروف انگلیسی به روش تنبلانه!

 

آموزش حروف انگلیسی به روش تنبلانه ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

7. مدل جدید تنبلی!

 

مدل جدید تنبلی ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

8. وقتی تنبلی با هوش و ابتکار گره میخورد.

 

تنبلی با هوش و ابتکار گره خورده ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

9. این هم یک روش تنبلانه برای خاموش کردن لامپ است.

 

روش تنبلانه برای خاموش کردن لامپ ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

10. به نظر شما این تنبلی است یا یک ترفند است؟

 

خوردن پاپ کورن از داخل کلاه ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

11. لطفا یک نفر این بسته را باز کند!

 

پرتغال باز شده ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

12. از همین چند قسمت شیشه ماشین هم می شود جاده را دید!

 

برف روی شیشه ماشین ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

13. گویا تیغ یک نفر شکسته و به خاطر تنبلی نتوانسته از یک تیغ جدید استفاده کند.

 

گویا تیغ یک نفر شکسته ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

14. خیلی خوب است. او از کارتن به جای صندلی استفاده کرده است.

 

کارتن به جای صندلی ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

15. خط کشی کنار خیابان هم از تنبلی افراد جا نمانده.

 

خط کشی کنار خیابان ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

16. وقتی شخصی که روی صندلی عقب ماشین نشسته از راننده تنبل تر است.

 

شخصی که روی صندلی عقب ماشین نشسته از راننده تنبل تره ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

17. گویا دست این پسر برای گرفتن موبایل خسته می شده است.

 

دست این پسر برای گرفتن موبایل خسته می شده ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

18. فکر می کنم یک فرد بیحال در هر خانواده ای وجود دارد.

 

یک فرد بیحال در هر خانواده ای وجود دارد ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

19. وقتی لپ تاپ از شما دور است.

 

لپ تاپ از شما دور است ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

20. وقتی هر سال ساعت به عقب برمی گردد.

 

هر سال ساعت به عقب برمی گردد ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

21. وقتی کسی نمی خواهد ظرف بشوید.

 

کسی نمی خواهد ظرف بشوید ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد

 

22. وقتی حوصله عوض کردن دستمال توالت را ندارید.

 

عوض کردن دستمال توالت ، عکس های خنده دار و جالب از تنبلی افراد