اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌های کوچک

دانه‌های میوه‌ها اصولا چیزهایی نیستند که روی آنها خیلی توجه کنیم. آنها را خیلی زود دور می‌اندازیم و اگر رشته تحصیلی یا زمینه کاری در مورد گیاهان و باغبانی نباشد، بعید است نگاه دومی به آنها بیندازد.

 

اما عکاسی به نام Levon Biss شما را وادار می‌کند تا دوباره در مورد این ساختار‌های کوچک اما حیاتی فکر کنید. مجموعه عکس‌ های دیدنی او به نام زیبایی پنهان دانه‌ها و میوه‌ها نگاهی نزدیک به برخی از نمونه‌های نگهداری شده در باغ گیاه‌شناسی سلطنتی ادینبورگ دارد.

 

این تصاویر زیبایی چشمگیر و غیرمنتظره دانه‌ها و میوه‌ها را به نمایش می‌گذارد.

 

ظاهر بعضی از آنها بسیار زیباست. مثلا یکی شبیه مغز دو نیم شده است. آن دیگری نشان می‌دهد که چطور آناتومی دانه به پراکندگی آن با جریان باد کمک می‌کند.

 

عکاسی از نمونه‌ها در هرباریوم در باغ گیاه‌شناسی سلطنتی ادینبورگ یک امتیاز برای «بیس» بود. قدمت برخی از این نمونه‌ها به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد.

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

 

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک

عکس های دیدنی از نمای نزدیک دانه‌ها و میوه‌ های کوچک