اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

غذای مورد علاقه جن ها چیست و جنیان چگونه غذا می خورند ؟

مجموعه : دینی و مذهبی
غذای مورد علاقه جن ها چیست و جنیان چگونه غذا می خورند ؟

غذای مورد علاقه جن ها چیست و جنیان چگونه غذا می خورند ؟

 

اگر این سوال ذهن شما را مشغول کرده است که غذای مورد علاقه جن ها چیست و چگونه غذا می خورند این مطلب را دنبال کنید.

 

جن ها موجوداتی هستند که مانند انسان ها و حیوانات غذا می خورند و دارای جنسیت نر و ماده هستند و قابلیت تولید مثل هم دارند، البته دیدگاه های متفاوتی درباره ی غذاخوردن جن ها وجود دارد که در ادامه این مطلب از سایت ایران ناز به آن می پردازیم.

 

چند دیدگاه درباره ی غذای جنیان وجود دارد:

آنان نه می خورند و نه می آشامند.

تنها گروهی از آن ها می خورند و می آشامند.

در جایی دیگر آمده است که هم غذا می خورند و هم آب می آشامند. غذای آن ها: استخوان، مدفوع حیوانات و باقیمانده گوشت و چربی.

مثل همه جانداران دیگر اجنه هم غذا می خورند اما مقدار آن بسیار کمتر از مقداری است که انسان ها مصرف می کنند.

 

چگونگی غذا خوردن جنیان:

شاید بتوان در مورد چگونگی غذا خوردن جن ها گفت که آنها بلعیدن ندارند، بلکه غذا را بو و استنشاق می کنند.

 

طبق روایات، جن ها نیز غذا می خورند. در برخی روایات آمده که غذای آنها بوی غذاهای بشری است. و حتی ذکر شده که حیوانات جنی نیز از بوی مدفوع حیوانات ما ارتزاق می کنند.

 

چون بر جنیان هوا و آتش غالب است، غذا و خوراکشان آن چربی است که هوا در استخوان ها حمل می نماید، زیرا خداوند روزیشان را در آنها نهاده است.

 

به همین دلیل پیامبر اسلام فرموده اند: استخوانها توشه برادران جنی شماست و در جای دیگر فرموده اند: خداوند در استخوانها برای جنیان روزی نهاده است

 

غذای مورد علاقه جن ها چیست و جنیان چگونه غذا می خورند ؟

جن ها چه غذایی می خورند؟

 

احادیثی از غذای جن ها :

حضرت علی بن حسین (ع) فرمودند: استخوان را پاک نکنید که جنیان از آن بهره میگیرند و اگر پاک کنید، آنها از خانه ی شما چیزی را می برند که بهتر از این باشد .جنیان به خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شدند و برای خود و حیواناتشان غذا خواستند، حضرت استخوان را برای جنیان و سرگین را برای حیواناتشان قرار داد. به همین سبب پاک کردن استخوان خوب نیست.

 

امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: «باقیمانده گوشت و چربی را از تن فرزندانتان بزدایید؛ زیرا شیاطین چربی را بو می کنند و کودک در رختخوابش فریاد می کشد و می ترسد و دو فرشته کاتب اذیت می شوند».

 

امام صادق (ع) می فرماید: استخوان و ضایعات غذای جنیان است.

 

اجنه و شیاطین با شنیدن کلمه مقدس «بسم الله» از محلی که در آن حضور دارند فرار می کند به خاطر همین است توصیه شده پیش از غذا خوردن و همچنین پیش از اینکه آب جوش روی زمین بریزید حتماً «بسم الله» بگویید تا شریک غذای شما نشده و برکت غذایتان کم نکند.

 

در این باب از پیامبر اکرم (ص) سوال شد : که آیا شیطان می تواند با انسان هم غذا شود؟ حضرت فرمودند: «آری، بسم الله زمزمه نشود افراد آن سفره با شیطان هم غذا شده و برکت از طعامشان گرفته می شود.»

 

شاید بتوان در مورد چگونگی غذا خوردن جن ها گفت که آنها بلعیدن ندارند، بلکه غذا را بو و استنشاق می کنند.