اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فرزند پسر یا دختر؟ کدام شما را سریعتر پیر می کند؟

فرزند پسر یا دختر؟ کدام شما را سریعتر پیر می کند؟

فرزند پسر یا دختر؟ کدام شما را سریعتر پیر می کند؟

 

مطالعات بی شماری در حوزه والدین، تاثیر فرزند پسر یا دختر را بر زندگی والدین خود بررسی کرده اند.

 

به گزارش سایت روانشناسی و خانواده ایران ناز مطالعه اخیر یک پدیده جذاب و غیرمنتظره را روشن کرده: آن هم تاثیر بالقوه داشتن پسر بر روند پیری مادران و پدران است.

 

این مطالعه روی انواع مشخصی از مردم انجام شده

 

این مطالعه روی انواع مشخصی از مردم انجام شده ، فرزند پسر یا دختر؟ کدام شما را سریعتر پیر می کند؟

 

تحقیق اخیر به ارتباط بین تعداد پسرهایی که یک مادر دارد و سلامت طولانی مدت به ویژه زوال عقل اشاره دارد.

 

برای بررسی دقیق تر این رابطه، محققان یک تحقیق جامع در مورد پیری والدین انجام دادند.

 

این مطالعه روی 13000 نفر بزرگسال 50 سال و بالاتر انجام شد. محققان همچنین عوامل اجتماعی مختلفی را در طول زندگی بیماران در نظر گرفتند.

 

فرزند پسر یا دختر؟

فرزند پسر یا دختر؟

 

دانشمندان روی شرکت کننده هایی که والدین بودند و حداقل یک فرزند داشتند تمرکز کردند.

 

تجزیه و تحلیل شامل یک نمونه از والدین بود که حداقل 82.3% یک پسر داشتند و 61.6% شرکت کننده ها زن بودند.

 

داشتن پسر تاثیر منفی و درازمدتی روی والدین دارد

 

داشتن پسر تاثیر منفی و درازمدتی روی والدین دارد ، فرزند پسر یا دختر؟ کدام شما را سریعتر پیر می کند؟

 

یافته های این مطالعه از این نظریه حمایت می کند که داشتن پسر با تاثیرات منفی دراز مدتی روی والدین در ارتباط است.

 

اگرچه دانشمندان به طور کامل درک نکردند که چه اتفاقی می افتد اما نتایج نشان می دهد که دلایل این رابطه بیشتر در مورد نحوه تعامل خانواده ها است تا عوامل بیولوژیکی.

 

با کمال تعجب، الگوهای مشابهی بین مادران و پدران وجود داشت که تاثیر داشتن پسر بر پیری والدین محدود به یک جنسیت خاص نیست.

 

به این معنی که نحوه تعامل اعضای خانواده و روابط درون خانواده تاثیر زیادی بر چالش هایی که والدین در طول زمان با آن روبرو هستند دارد.

 

خانواده هایی که دارای چند پسر هستند سخت تر است

 

خانواده هایی که دارای چند پسر هستند سخت تر است

 

مطالعه نشان داد والدینی که حداقل یک پسر داشتند در مقایسه با والدینی که هیچ پسری نداشتند کاهش سریعتری در توانایی های شناختی داشتند.

 

علاوه بر آن، نتایج نشان داد که والدینی که چند پسر داشتند در مقایسه با والدینی که فقط دختر داشتند، کاهش شناختی سریعتری داشتند.

 

به عبارت ساده، داشتن پسر با کاهش سریعتر عملکرد شناختی والدین همراه بود.

 

بر اساس نظر روانشناسان، پدرها تمایل دارند نسبت به مادرها شادتر باشند.